Yaşar Yörük

Türk kelimesi

Türk sözcüğünün aslı "türümek" eyleminden gelmektedir. Bu eylemden türetilmiş, kişi ve insan anlamında törük ve hece düşmesiyle "Türk" sözcüğü ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu`da bir kısım göçebeler de yürümekten yörük adını almışlard...

Yörük (anlam ayrımı)

Yörükler, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmenlerdir. Şu anlamlara da gelebilir:

Binboğalar Efsanesi

Binboğalar Efsanesi Yaşar Kemal`in destansı romanlarından, ilk basımı 1971`de Can Yayınları tarafından yapılmıştır.

yörük

Yörük, göçebe şekilde yaşayan insanlara verilen isim. Yörük kelimesi Türkçe yürümek kelimesinden türetilmiştir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için de kullanılır. 1990'lara kadar azalarak devam eden yörüklük geleneği günümüzde...

Şamlu

Şamlu; Oğuz Türkleri'nin Avşar koluna bağlı bir oymak.

konargöçer

Konargöçer, toplum bilimi anlamıda konargöçerlik olgusunun eyleyeni olan insanın yaşam biçimine dair adlandırmadır. Konargöçer yaşam biçimi; ''tam'' ve ''yarı göçer'' yaşamın özelliklerinin toplamını ifade eder. Sürekli hareket halini ve belirsiz zaman di...

Abdülhak

Abdülhak aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Göçerler

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmenlerdir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır.