Ya��Mur (Anlam Ayr��M)

Anlam (edebiyat)

Anlam, sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu durumda anlamlarda biri öz anlam, diğeri yan anlam, bir başkası mecaz anlamdır. Sözcükler zamanla yeni anlamlar alarak zenginleşebilir ya da anlamlarını kaybedebilirler. Anlaml...

Hayatın anlamı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

yan anlam

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir söz...

Lüksemburg (il)

Lüksemburg ili (Lüksemburgca: Distrikt Lëtzebuerg), Lüksemburg Büyük Dukalığı'nda en üst düzey yönetimsel birim olan üç ilinden biridir. Kendi içinde 4 kantona, bu 4 kanton da 47 komüne ayrılmıştır.

edat

Edat veya ilgeç, tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüdür. Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan, çoğu zaman eklendiği söz öbeğine...

locos

LoCoS, (Lovers Communication System) Yukio Ota tarafından 1960`larda tasarlanmış olan, cümlelerin piktogram ve ikonlardan oluştuğu bir görsel işaret dilidir. Biçim, okunuş ve anlamı bir araya getirmeyi mümkün kılar. Bir cümleye bakıldığında anlam ve okunu...

Edebi sanatlar (Divan Edebiyatı)

Divan edebiyatındaki edebi sanatlar:Teşbih · Sözü daha etkili kılmak amacıyla ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatıdır. Örneğin, “Tilki gibi kurnaz adam” bir teşpihtir. İnsan kurnazlığıyla bilinen tilkiye benzeti...

cinas

Cinas, birden çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi. Yazılışı ve okunuşu aynı kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde kullanma.

La mer (Debussy)

La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre (Anlamı: Deniz, orkestra için üç senfonik eskiz), ya da sadece La mer (anlamı: Deniz), Fransız besteci

Dil Tanım

Belirli ve standart anlamları olan söz­cüklerden ve bir iletişim yöntemi olarak kullanılan konuşma formlarından meydana gelen yapı ya da bütün. Birbirleriyle karşı­lıklı olarak, sistematik bir ilişki içinde bulu­nan ve sözcük düzeyinde uzlaşım yoluyla olu...