Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος (xenos,yabancı) ve φόβος (phobos,korku) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır.

Yabancı korkusu

Yabancı korkusu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Zenofobi

yabancı korkusu

Türkçe yabancı korkusu kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Xenophobie

Yanıtlar