Yabanc�� Dil Olarak Ingilizce E��Itimi

arıgiller

Arıgiller, zarkanatlı böcekler familyasına verilen isimdir. (Evcil ve yabani bal arılarını, yaban-arılarını, meliponaları kapsar. Bil. a. api-dae; iğneliler alttakımı.)

Yabancı

Yabancı, yaban kökünden gelmekte olup yad kişi Türk olmayan kişi anlamında da kulllanılır. Zaman zaman ecnebi devlet yerine yabancı devlet tabiri de kullanılmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fakülte, Adana Yabancı Diller Yüksekokulu ve İçel ve Hatay Yabancı Diller Yüksek Okulları’nın katılımıyla 1982 yılında kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 15 bölüm bulundurur. Fakültede 11 profesör, 18 doçent, 41 yardımcı doçent, 44 öğretim görevlisi ve 9 arş...

Ömer Demircan

Dilbilimci. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü`nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Edebiyat ve dil dergilerinde çeşitli yazıları yayımlandı. Yayımlanan kitapları arasında şunlar sayılabilir: Yabancı-Dil Öğr...

Suna Timur Ağıldere

Suna Timur Ağıldere, (d.1972 Ankara) Türk akademisyen ve yazardır.

Yabancı dil sınavı

Yabancı dil sınavı, ortaöğretim kurumlarından mezun olan Yabancı Dil alanı öğrencilerinin ÖSS'den bir hafta sonra girdikleri; İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde düzenlenen, Türkçe'den o dile çeviri, o dilden Türkçe'ye çeviri, okuduğunu anlama, boşlu...

Yapanay

Yapanay Han - Türk ve Altay mitolojisinde Kır Tanrısı. Kırsal bölgeleri korur. Yabani çevrenin ve yaban hayvanlarının gözeticisidir.

Azmi Aksoy

Azmi Aksoy, 1958 yılında Ankara`da doğdu.1982 yılında A.Ü.

Dil Oyunları

Dil Oyunu (gizli dil de denir), bir dili değiştirerek, kulağa yabancı gelecek ve anlaşılmayacak şekilde kullanma sistemidir. Dil oyunları genellikle konuşmalarını diğerlerinin anlamasını istemeyenler tarafından kullanılır. Örnek olarak tüm dünyada kullanı...