Yafes Í–Ztürk

Yılmaz Hocaoğlu

Yılmaz Hocaoğlu (ö. 1993 İzmir Türkiye), Türk siyasetçi.

Tevârih-i Al-i Selçuk

''Tevârih-i Al-i Selçuk'', ''Selçuknâme'' veya ''Oğuznâme'', Yazıcızâde Âli tarafından Osmanlı Padişahı II. Murad'ın isteği üzerine kaleme alınmış bir tarih kitabıdır. Yazıcızâde Âli, Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarih yazarı İbn Bibi'nin ''El-Evāmirü'l-'...

Türk (etimoloji)

Aşkaniler

Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.

yafes

Yafes (İbraniceיפת, Latince Iafeth veya Iapetus, Arapça: يافث) İncil'de Nuh'un oğullarından biridir. Arapça eserlerde ismi, Yafes bin Nuh (Nuh'un oğlu) diye geçmektedir.

í

Í, í, Faroeca, Macarca, İzlandaca, Çekçe, Slovakça ve Tatarca alfabelerinde bulunan bir harftir. Bu harf, i harfin diğer bir şekli olarak Katalanca, İrlandaca, Oksitanca, Portekizce, İspanyolca, Galiçyaca ve Vietnamca'da kullanılmaktadır.

evcara

Evcara (Evc-í‚rí‚), Klasik Türk müziğinde bir makam.

I?unn

I?yk lisesi

Bakü Türkiyat Kongresi

Azerbaycan`ın başkenti Bakü`de toplanmış Türkoloji kongresi.Bugün tercümesi önünüze konulan ve mevzuu harflerimizi müdâfaadan ibaret olan şu rapor, Azerbaycan Cumhuriyeti merkezi Bakü`de 1926 senesi 26 Şubat`ından 26 Martı`na kadar devam eden Türkiyat Kon...