Yahudi kimliği, kişinin kendisini Yahudi olarak gördüğünü belirten nesnel veya öznel tanımdır. Daha geniş bir tanımlamayla, Yahudi kimliği, başkaları tarafından Yahudi olarak görülmeyi veya bir takım dini, yasal veya sosyolojik normlara uyulmasını şart koşmaz. Buna göre, Yahudi kimliği, doğası gereği kültürel olabilmektedir. Yahudi kimliği, bir Yahudi cemaatine bağlı olmayı gerektirebilir. Geleneksel Yahudilikte kişinin Yahudiliği çocuğa annesinden geçer. Yahudi kanunlarına göre, kişinin inancı

Yahudi kimliği

Yahudi kimliği, kişinin kendisini Yahudi olarak gördüğünü belirten nesnel veya öznel tanımdır. Daha geniş bir tanımlamayla, Yahudi kimliği, başkaları tarafından Yahudi olarak görülmeyi veya bir takım dini, yasal veya sosyolojik normlara uyulmasını şart koşmaz. Buna göre, Yahudi kimliği, doğası gereği kültürel olabilmektedir. Yahudi kimliği, bir Yahudi cemaatine bağlı olmayı gerektirebilir. Geleneksel Yahudilikte kişinin Yahudiliği çocuğa annesinden geçer. Yahudi kanunları göre, kişinin inancı veya Yahudiliği uygulama derecesi ne olursa olsun eğer annesi Yahudiyse kendisi de Yahudidir. Ateist Yahudilerde de Yahudi kimliği olabilir. Her ne kadar bu kimliğe ait Yahudilerin mutlak çoğunluğu Yahudi etnisitesine bağlıysa da karışık evliliklerden doğan kişiler de Yahudi kimliğini benimseyebilmektedir. ==Kategoriler== Yahudi kimliği üç farklı ve bağımsız grupta ele alınabilir: ;#Etnik Yahudilik (Aşkenaz, Sefarad, Mizrahi vs.) ;#Dini Yahudilik (Yahudi dininin gereklerini yerine getirenler) ;#Kültürel Yahudilik ("Yahudi evinde büyüyen" ve Yahudi bayramlarını kutlayan dindar olmayan gelenekçiler) ==Kültürel konsept== Yahudi kimliği kültürel olabilmektedir. Aynı Hristiyan ve Müslüman kimliklerinde olduğu gibi, Yahudi kimliğinin de iki ana unsuru din ve kültürdür. Fakat, Yahudilik kimliğinde, (özellikle ABD'deki) Hristiyanlarda olmayan etnisite unsuru da bulunur. ==Antisemitizm ve Yahudi kimliği== Haham Jonathan Sacks'e göre, modern Yahudi cemaatleri ve modern Yahudi kimliği antisemitizmden etkilenmiştir. Yahudi olmayan birinin antisemit tavırları Yahudi kimliğini etkileyebilmektedir. Yahudi diasporasındaki birçok yerde Yahudiler Kilise ve Cami zulmüyle karşılaşmıştır. Çeşitli aralıklarla katliam, kovulmalar ve başka türlü saldırılara maruz kalmışlardır. ==Ayrıca bakınız== *Anasoyluluk *Aşkenaz *Babasoyluluk *Geri dönüş Yasası *Halaha *İsrail politikaları *İsrail temel yasası *Kim Yahudidir? *Kimlik politikaları *Knesset *Kültürel çeşitlilik *Laik Yahudi kültürü *Mizrahi *Sefarad *Toplumsal kimlik *Yahudi diasporası *Yahudi mutfağı *Yahudi nüfusu ==Kaynakça==

Dış bağlantılar

* Leadel.NET - Leading Jewish Inspiration ; What makes Jewish Identity on the web? * Love, Hate, and Jewish Identity, Jonathan Sacks * The Meaning of Jewish Identity, Rabbi Barry H. Block * Jewish Identity: A Social Psychological Perspective * Jewish Identity by David Theo Goldberg, Michael Krausz * half-jewish.org * The Peace Encyclopaedia * Zehut Institute * Laurent Cohen, Three Intellectuals and a People, an article about the Jewish Identity of Hannah Arendt, Gershom Scholemand Simone Weil, Eretz Acheret Magazine

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar