Yahudilik'te mavi (veya lacivert) (), gök ve deniz mavi olduğundan tanrısallık vasfını simgeler. Ayrıca, ''thelet'' rengi gün ile gece arasındaki geçişin renk tonu olduğu için denkliği sigmeler.

Yahudilikte mavi

Yahudilik'te mavi (veya lacivert) (), gök ve deniz mavi olduğundan tanrısallık vasfını simgeler. Ayrıca, thelet rengi gün ile gece arasındaki geçişin renk tonu olduğu için denkliği sigmeler. Tevrat'ta, İsrailoğullarının kuşamlarının dört köşesine tsitsit denen püsküller takılması emredilir ve püsküller thelet rengi iplerle burulmalıdır. Sözlü kanuna göre, mavi ipler için kullanılacak boyanın hilazon denen bir deniz canlısından çıkarılması gerektiği belirtilir. Rambam'a göre bu mavi ton, öğlen vakti açık gökyüzü rengidir; Raşi ise gece vakti göklerin rengi olduğunu dile getirir. Bazı rabinik bilgelere göre, mavi, Tanrı'nın ihtişamının rengidir. Bu renge bakmak meditasyon yapmaya yardımcı olur; "saflık için gökyüzüne benzeyen safir (laciverttaşı) döşemeye bir anlık bakmak gibidir" ve gök Tanrı'nın tahtıdır. Çöllerde göçebe tapınak olan mişkanlarda menora, kap, Ahit Sandığı gibi nesneler bir yerden başka bir yere taşındığında mavi bezle örtülürlerdi. ==Ayrıca bakınız== *İslam'da yeşil *İsrail bayrağı ==Kaynakça== ;Özel ;Genel * Zvi Ruder (1999): The National Colors of the People of Israel: Tradition, Religion, Philosophy, and Politics Intertwined ISBN 965-293-059-8

Dış bağlantılar

* The Ptil Tekhelet Organization kendini thelet (mavi) tsitsit yaratmaya adayan imalatçı

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar