Yahudiye

Yahudiye veya Yehuda (İbranice: יהודה (Yehuda), Yunanca: Ιουδαία, Latince: Iudaea), Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti idi. Zamanla genişleyerek Filistin'i de içine almıştır.

Yahudiye veya Yehuda (İbranice: יהודה (Yehuda), Yunanca: Ιουδαία, Latince: Iudaea), Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti idi. Zamanla genişleyerek Filistin'i de içine almıştır.

Tarihçe

Bu eyalete Yahudiye ismi M.Ö. 6. yy'daki antik Yehuda Krallığı'na atfen verilmiştir. Yehuda Krallığı sırasıyla Babilliler, Persler ve Antik Mısırlılar tarafından fethedildi. Her bir fethin ardından Yahudi halkı yeniden iktidarı ele geçirdiler. M.Ö. 63 yılında Roma İmparatorluğu Yahudiye bölgesine ulaştı. 3. Mithridatic Savaşı sonrasında Roma İmparatorluğu Suriye'yi kendisine bağladı ve eyalet haline getirdi. Bölgeyi kontrolü altına alan Roma generali Pompeius Magnus M.Ö. 1. yy'da Yahudiye bölgesindeki Hasmonean Krallığı'nı önce vergiye bağladı, sonra da Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline getirdi.

Dinler tarihindeki yeri

Yahudiye Eyaleti, Roma İmparatorluğu bünyesindeki Yahudi toplumunun büyük çoğunluğunun yaşadığı ve İsa'nın doğum yeri olması nedeniyle özellikle Hristiyanlık açısından büyük öneme haizdir.

İsa Yahudiye Eyaleti'nde doğmuş ve büyümüş, Hristiyan kaynaklarına göre, Mesih olduğunu ileri sürdüğü için Yahudi din adamlarının teşviki ile Yahudiye'nin Romalı valisi Pontius Pilatus tarafından "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla Kudüs'te çarmıha gerilmiştir.

İsa'nın çocukluğunun geçtiği Nasıra kasabası, Hristiyanlık'taki önemli hac merkezlerinden biridir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yahudiye ilgili konular

 • çarmıh

  Çarmıh, birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan darağacı.
 • Barabbas

  Barabbas veya İsa Barabbas (kelimenin tam anlamıyla "babasının oğlu" veya "İsa, babasının oğlu"), Hıristiyan anlatıda İsa'nın Tutkusu'nda
 • Pontius Pilate

  Pontius Pilate, Latince Pontius Pilatus. Ölümü yaklaşık olarak M.S. 36. M.S. 26 - 36 yılları arasında Roma'nın Yahudiye eyaletinin valisiydi.
 • Pontius Pilatus

  Pontius Pilatus ( ? - yaklaşık MS 36).
 • Hz. İsa (a.s)

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hz. İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört ve
 • İsa Mesih

  İsa Mesih Hristiyanlar için, Tanrı'nın Oğlu, Tanrı ile insanlar arasında Aracı, Beklenen Mesih, Kurtarıcı, Rab, Tanrı ile aynı "öz"den ol
 • Hz. İsa

  Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs), Süryanice Eashoa, Esa, Issa. (24 Aralık 0 - 21 Mart 33 veya M.Ö.
 • Habib-i Neccar Camii

  Antakya’da bulunan tarihi cami. Anadolu’da yapılan ilk camii olarak bilinir.
 • İsa'nın Çilesi

  İsa`nın Çilesi ``(The Passion of the Christ)``, İsa peygamberin hristiyanlarca "Çile ``(The Passion)``" olarak da bilinen son 12 saatin
Yahudiye
Yahudiye