Yahya Bin ömer Kufi

Aşere-i Mübeşşere

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE Peygamber efendimiz tarafından Cennet'e girecekleri dünyadayken müjdelenen on Sahabi (Peygamberimizin arkadaşı). Aşere-i mübeşşere şunlardır: Hazret-i Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Sa'd bi...

Hz. Ömer

Ömer bin el-Hattab (Arapça, عمر ابن الخطاب) (581 - 3 Kasım, 644) Sünni'ler `Ömer Faruk adını da kullanmaktadırlar. Genellikle sadece Hz. Ömer olarak anılır. İkinci İslam Halifesidir (...

Ömer bin Abdülaziz

Ömer bin Abdülaziz Emevi halifelerinin sekizincisi. Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan'ın oğludur. Annesi, hazret-i Ömer'in oğlu asım'ın kızıdır. 679 (H.60) senesinde Medine'de doğdu. 720 (H.101) senesinde zehirlenerek şehit edildi. Babası Mısır valisi...

Ömer bin Hattâb

Ömer bin el-Hattab (Arapça, عمر ابن الخطاب) (581 - 3 Kasım, 644) Sünni'ler `Ömer Faruk adını da kullanmaktadırlar. Genellikle sadece Hz. Ömer olarak anılır. İkinci İslam Halifesidir (...

Vakıdi

Vakıdi sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yetişmiş tarih, fıkıh, hadis, kıraat, tefsir ve edebiyat alimi. Künyesi Ebu Abdullah, ismi Muhammed bin Ömer bin Vakıd'dır. Dedesi Vakıd'e nispetle Vakıdi, Medineli olduğu için de el-Medeni nisbet edildi. 747 (H....

Ömer (Halife)

Ömer bin Hattab, (581-644) (Arapça: عمر ابن الخطاب) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki hükümdarı (634-644). Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) ikincisidir.

Ömer bin el-Hattab

Ömer bin Hattab, (581-644) (Arapça: عمر ابن الخطاب) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki hükümdarı (634-644). Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) ikincisidir.

Mesrûk el-Kufî

Mesrûk el-Kufî veya Mesrûk bin el-Ecdâ (ö. 683), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.Tam adı, 'Mesrûk bin el-Ecdâ bin Mâlik el-Hemedanî el-Vedaî' el-Kufî' olup, künyesi Ebu Aişe'dir.