Yahya Efendi Tekkesi

Yahya Efendi Tekkesi, İstanbul'da Yahya Efendi tarafından kurulmuş tekkedir. Beşiktaş'ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı'nda yer alır.Yahya Efendi Tekkesi, Beşiktaş`ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı`nda yeralmaktadır. Yahya Efendi tarafından 1538`de kurulmuştur. Tekke, mescid, tevhidhane, medrese, hamam, mezarlık ve çeşitli evlerden oluşan bir külliye niteliğindedir. Tekkeye zaman içinde farklı mekanlar eklenmiştir. Bu durum yapıyı girift ve aynı zamanda organik bir hale getirmiştir. Tekkenin bir diğer özelliği ise mimari yapıların doğal çevre ile kurduğu yakın ilişkidir.

Yahya Efendi Tekkesi, postnişin olan Yahya Efendi zamanında Üveysilik olarak adlandırılan tasavvuf ekolüne bağlanmıştır. Daha sonra tekke Kadiriliğe ve Nakşibendiliğe intisap etmiş ancak Üveysiliğin etkisi de devam etmiştir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yahya Efendi Tekkesi ilgili konular

 • Cerrahilik

  Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, a
 • Abdulhayy Öztoprak

  Abdulhayy Öztoprak (1884, İstanbul - 1961, İstanbul), İstanbul'da Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken, Çırağan sırtlarında bulunan Yahyâ Efen
 • Yahya Efendi Tekkesi

  Yahya Efendi Tekkesi, İstanbul'da Yahya Efendi tarafından kurulmuş tekkedir. Beşiktaş'ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı'nda yer al
 • Gümüşhanevi Dergahı

  Gümüşhânevî dergâhı (Gümüşhânevîyye), Nakşibendi tarikâtının Halidiye kolu olan dergâhtır. Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin 1859’
 • Özbekler Tekkesi

  Özbekler Tekkesi, 1752`de Buharalı Nakşibendi dervişler tarafından Ahmet Yesevi geleneğinde Üsküdar, Sultantepe`de kurulan tekke. Kurtuluş Sa
 • Tavaşi Hasan Ağa, Üsküdar

  Tavaşi Hasan Ağa Mahallesi, Üsküdar'da bir mahalledir. Tarihi çok eskidir. Adını Sokullu Mehmet Paşa'nın hazinedarı olan Tavaşi Hasan Ağa'
 • Balaban Tekkesi Mescidi

  Balaban Tekkesi Mescidi, İsfendiyar Tekkesi Mescidi ya da Yağcızade Tekkesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan,
 • Nalçacı Halil Camii

  Nalçacı Halil Camii, Şeyh Tului Tekkesi ya da Nalçacı Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Zeynep Kamil Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı Dön
 • Karaabalı Tekkesi

  Karaabalı Tekkesi (Çakır Dede Tekkesi olarak da bilinir), İstanbul, Beyoğlu'nda, Ömer Avni Mahallesi'nde, Dolmabahçe Camii'nin karşısındaki