Yahya Sezai Tezel

YAHYA SEZAİ TEZEL

YAHYA SEZAİ TEZEL

1941 yılında Trabzon`da doğdu. İlköğrenimini Trabzon`da, ortaöğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinde [1] oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nin Maliye ve İktisat Bölümü`nü bitirdi (1964). İngiltere`de Cambridge Üniversitesi İktisat ve Siyaset Fakültesi ve Sidney Sussex College`da, önce bu üniversitenin iktisat lisans programının son yılını (Tripos Part II) okudu. Sonra doktora öğrencisi olarak çalıştı. Bu arada Cenevre`de Birleşmiş Milletler Intern Programı`na katıldı. Cambridge Üniversitesi`nin İktisat ve Siyaset Fakültesinde Ph.D. (doktora) derecesi aldı.1969-1979 arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nin Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Kürsüsü`nde asistan olarak çalıştı. `Kalkınma İktisadı`, `Kapitalizmin Gelişmesiyle İlgili Kuramlar` gibi lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 1977-78 yıllarında bu fakültede Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi`nin kuruluşunda görev aldı. Bu kuruluşa teknik yardım olarak OECD`nin sağladığı araştırma bursunu kazandı. Bu bursla 1977-78`de, on Avrupa ülkesinde yüze yakın araştırma kuruluşunun örgütlenme ve çalışma yapılarını inceledi. 1970-71 ve l978-79 akademik yıllarında ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi`nde `Türkiye`nin İktisadi Yapısı` dersini verdi.

1979`da Rockefeller Vakfı`nın `Gelişme Konularında İleri Çalışmalar` yapması için verdiği `Araştırma Üyeliği`ni kazandı. 1979-1981 yıllarında bu statüyle, Harvard Üniversitesi Uluslararası Gelişme Enstitüsü`nde `Misafir Bilim-adamı` olarak çalıştı. Bu arada Meksika`daki Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırmaları Merkezi`nde (CIMMYT) bir aylık bir araştırma ve uygulama programına katıldı.

Eylül 1982-Mayıs 1984 arasında, akademik kadrosu Ankara Üniversitesi`nde kalırken, kurucu müdür olarak ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde çalıştı. Bu göreviyle ilgili olarak İngiltere, Hollanda ve ABD`de, başta iktisat olmak üzere çeşitli sosyal ve beşeri bilimlerde lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesini inceledi. Bu dönemde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nde genel iktisat tarihi, Türkiye`nin iktisadi tarihi, büyüme teorileri lisans derslerini ve iktisat teorisi yükseklisans seminerini, ODTÜ`de ise sosyal bilimlerde bilimsellik yükseklisans dersini verdi.

1984`te Üniversite Doçenti unvanını kazandı. 1985`te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı`nda doçent kadrosuna atandı.

Şubat-Temmuz 1986`da, Ankara Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu`nun görevlendirmesiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nde Başkanlık İktisat Danışmanı olarak çalıştı. Başkanın (Ersin Faralyalı) değişmesi nedeniyle kendi isteğiyle bu görevi bıraktı. Aynı yıl, Salzburg Semineri`nde `Felsefe ve Kamusal Hayat` programına katıldı. Odalar Birliği`ndeki göreviyle ilişkili olarak, İngiltere hükümetinin davetlisi olarak, Londra`daki özel sektör kuruluşlarını inceledi.

1988-1989 akademik yılında İngiltere hükümetinin verdiği bir bursla, Cambridge Üniversitesi`nin Doğu Araştırmaları Fakültesi`nde `Misafir Bilim Adamı` statüsüyle, `Orta Doğu uygarlık geleneğinde devlet, toplum, ekonomi ilişkileri` konusundaki araştırması üstünde çalıştı. Bu sırada Cambridge, Oxford ve ABD`de Pennsylvania üniversitelerinin Orta Doğu Araştırmaları merkezlerinde konferanslar verdi.

Mayıs 1990`da aynı anabilim dalında Profesörlüğe yükseltildi. 1991 ve 1992`de, Ankara Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu`nun görevlendirmesiyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı`nda Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Gümrük Birliği çalışmalarına katıldı. AB ve EFTA ile yürütülen Gümrük İşbirliği Komitesi toplantılarında Türk heyeti başkanlığı yaptı.

1990`lı yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nde ve Bilkent Üniversitesi`nde lisans ve lisansüstü programlarda uluslararası iktisat, iktisadi büyüme, iktisat tarihi, Türkiye iktisat tarihi, iktisadi analizin tarihi derslerini verdi.

Geçiş döneminde Bulgaristan`ın yedi yıl birinci Cumhurbaşkanlığını yapan Zhelyu Zhelev`in önderliğindeki Balkan Siyasi Kulübü`nün kurucularından biridir. Yönetim Kurulu üyesidir. Atina Belediyesi`nin önderliğinde organize edilmekte olan Yeni Atina Okulu`nun kuruluşuna katılmıştır.

Fahrünnisa Tezel (Sosyal Hizmet Uzmanı) ile evlidir. Gülbahar Pot`un (1972 doğumlu olup Rotterdam Üniversitesinde iktisat doktorası yaptı) ve Ahmet Tezel`in (1975 doğumlu olup Kaliforniya Üniversitesinde Kimya Mühendisliği doktorası yaptı) babasıdır. Deniz ve Dafne Pot`un dedesidir.

KAYNAK:http://www.yahyatezel.com/whoishe.php?page=1&l=tr [2]

Ekonomi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yahya Sezai Tezel ilgili konular