Yakub-U ��Erh��

Hz. Ya'kub

>Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biri. Ya'kûb (a.s)'ın soyu, İshâk (a.s) vasıtasiyle İbrahim (a.s)'a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)'ın ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s)'ın oğludur. Annesinin adı Refaka'dır.

ISO 639:e

Yakub

Yakup (Arapça: يعقوب, İbranice: יעקב) İbrani din büyüğü ve atası . İslamiyet'e göre peygamberdir.

Bakube

Korla (şehir)

Korla (şehir), (Moğolca: Хорл; basit Çince: 库尔勒; geleneksel Çince: 庫爾勒; pinyin: Kù'ěrlè) Çin Halk Cumhuriyetinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyinde İpek Yolu'nun Taklamakan kuzey güzergâhı üzerinde yer alan tarihi bir vaha şehridir. 2004 yılın...

Ergene İyesi

dillerinde maden ocağı manası taşır. (Er/Erk/Erh) kökünden türemiştir. Güçlük, zorluk anlamlarını barındırır. Maden ocağı demektir. Türklerde gizemli yerlerdendir

Hz. İshak

İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğlu. Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür

Shaibu Yakubu

Shaibu Yakubu (2 Kasım 1986, Obuasi) Ganalı futbolcu. OFI Girit'lu oyuncu.

Erke Hanım

Erke - Türk ve Altay mitolojisinde Ayartıcılık Tanrıçası. İrke Hanım da denir. Baştan çıkarıcı, ayartıcı tanrıçadır. Nazlı olarak tanımlanır. Erke Sultan (Erke Solton) da denir. Teleğütlerde Erkey adlı bir Tanrının varlığından bahsedilir. Ülgen'e kurban s...

Erg (anlam ayrımı)

erg (Yunanca εργον = ergon = iş), Cgs dizgesinde bir erke birimidir.