Elektromanyetizmada yalıtkanlık sabiti veya dielektrik sabiti, bir malzemenin üzerinde yük depolayabilme yeteneğini ölçmeye yarayan katsayı. Başka bir ifade ile yalıtkanlık sabiti, bir elektriksel alanın etkilerinin veya yalıtkan bir ortam tarafından nasıl etkilendiğinin ölçümüdür.

Yalıtkanlık sabiti

düzenle|Eylül 2007 Bir malzemenin üzerinde yük depolayabilme yeteneği yalıtkanlık (dielektrik) sabiti adı verilen katsayı ile ölçülür ve bu katsayı her malzemede farklı değer alır. <math>\ \varepsilon</math> ile gösterilen dielektrik sabiti aslında boşluğun dielektrik sabiti ve malzemenin bağıl dielektrik sabiti adı verilen iki bileşenden oluşur. Hesaplama kolaylığı açısından her malzemenin dielektrik katsayısı, boşluğun dielektrik katsayısına göre oranlanır ve ortaya çıkan yeni katsayıya bağıl dielektrik (yalıtkanlık) sabiti adı verilir.<div style="text-align: center;"> <math>\ \varepsilon</math> Hakkında Bilgi

| <math>\ \varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^ \frac </math>||<math>\ \varepsilon_0 =</math> Vakum boşluğunun dielektrik sabiti<math>\ \varepsilon_r =</math> Malzemeye özgü bağıl dielektrik sabiti
</div>

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar