Yalova (merkez)

Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. İlçeler; Yalova Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal'dir.

} } Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. İlçeler; Yalova Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal'dir. Yalova'nın 6 ilçe belediyesi ile birlikte, toplam 15 belediyesi bulunmaktadır; merkez ilçede 1 (Kadıköy), Altınova'da 3 (Kaytazdere,Subaşı ve Tavşanlı), Çınarcık'ta 4 (Koruköy, Esenköy, Kocadere ve Teşvikiye) ve Çiftlikköy'de 1 (Taşköprü) belediyesi ve toplam 43 köyü vardır ve Osmanlı Devleti bu topraklar üzerine kuruludur. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 89.837'dir.1973'te 21.000 olan nüfusu 1990'da 65.823'e, 2000'de 70.118'e, 2007'de 87.372'ye çıkmıştır.Yalova ili Marmara Bölgesi sanayisinin %42 sini karşılamakta olup Türkiye sanayisinin ise % 9,6 sını karşılar.İstanbul ve Bursa'dan sonra 3.en büyük sanayi büyüklüğü olan Yalova yeni açılan büyük fabrikalar ile günden güne gelişiyor ve işsizlik oranını azaltıyor. Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlin kuzeyinde ve batısında Marmara denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve İznik ilçeleri) ve Gemlik körfezi yer almaktadır. Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Kıyılar, girintili çıkıntılı bir özellik göstermez. Yalova'nın 39-40º kuzey enlemi, 29-61º doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası 926 metredir. 839 kilometrekarelik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11'lik bölümünü kapsamaktadır. Yalova, yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ilidir ve 105 km ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerinden de birisidir. Yalova, verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak tepeciklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar oluşmuştur. Bu ovalar, akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Yalova'nın toplam yüzölçümünün (847,000 ha) %82'si, tarım arazisi (221,730 ha), orman alanı (468,090 ha) ve çayır-mera arazisinden (7,944 ha) oluşmaktadır. İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı Dağları'nın kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar. Yalova'nın güneyindeki dik yamaçlar gür bir orman örtüsü ile tamamen kaplıdır. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür. Yalova'daki ormanlardan çevrenin odun ve kereste ihtiyacı karşılanmaktadır. Yalova il sınırları ekolojik çeşitliliği kadar etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de zenginlik göstermektedir. Anadolu'nun her yanından aldığı göçlerle hem inançsal hem de dilsel çeşitliliği artmıştır. İl genelinde Türkçe'den başka Pomakça, Avarca, Çerkesçe, Lazca, Gürcüce, Dargice, Kürtçe, Boşnakça, Tatarca/Karaçayca konuşan etnik grupların yerleşimleri bulunmaktadır.Ayrıca İzel,Şebnem Ferah gibi ünlü isimler Yalova doğumludur.... |} Yakup Bilgin Koçal *KAYMAKAM HULİSİ BEY 1921 yılının Ocak ayında Yalova'ya kaymakam olarak atandı.Yalova'nın birkaç köyü hariç tüm bölge işgal altındaydı. Bu yüzden Demir Hulusi Bey Kabaklı köyünü ilçe merkezi yaptı. Kocaeli Grup Komutanlığının emrinde mücadelesini sürdürdü. İstanbul'da vefat etti. *ŞEYH ŞERAFETTİN (ŞERAFETTİN BİNGÖL) Milli Mücadele döneminde, Yalova çevresindeki dağınık kuvvetlerin Kuvay-ı Milli'ye katılmasını halka telkin etmiştir. Şeyh Şerafettin Efendi ağır bir katliam altındaki yöre halkını, müfrezelerin koruyuculuğunda Güneyköy'e aldırtmış, oradan da daha içlerde, güvenli bir yerde korumalarını sağlamış. Kabri Yalova- Güneyköy'de bulunmaktadır. *YÜZBAŞI HACI İSMAİL KEMAL Afdgreyty5w4eYDIN İstanbul'da hukuk tahsili görmüş ve 1. Dünya savaşında yedek subay, Kurtuluş savaşında ise yüzbaşı olarak görev yapmıştır. Yalova'da Demir Hulusi Bey ile birlikte savaşmıştır. İstiklal madalyası sahibi yüzbaşı 1971 yılında vefat etmiştir. *YÜZBAŞI KAZIM BEY Demir Hulusi Bey'le savaşa katılmış, dağınık olarak bulunan vatanseverleri toplamış ve komutanın bir merkezden verilmesini sağlamıştır. Kocaeli Grup Komutanlığının emirleri doğrultusunda Yalova Müstakil Bölüğünün kuruluşunu ve komutanlığını yapmıştır. *RASİM EFENDİ (RASİM KOÇAL) 1. Dünya Savaşı sırasında pilot okulunda okurken, imzalanan Mondros Mütarekesi ile birlikte, köyüne (elmalik Köyü) döndü. Bulundukları yerin korunmasını kurdukları Burhaniye Müfrezesi ile yaptı. Yalova Müstakil Bölüğünde komutan olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşından sonra,17 Mart 1926 tarihinde İstiklal Madalyası aldı. 9 kasım 1982 tarihinde öldü. *AKKÖYLÜ İBO (İBRAHİM ETHEM ÇELİKYÜREK) Dünya savaşı sırasında işgale uğrayan Yalova'da bir müfreze kurarak, yörenin savunmasında etkili rol oynadı. Çevredeki Rum ve Ermeni çetelerinin faaliyetlerine engel oldu. Yunan işgali sırasında hile ile esir alındı. Atina'ya götürüldü. Daha sonra geri gönderildi. İstiklal mahkemesinde yargılandı ve beraat etti. 1929 yılında, Yalova Hükümet Konağının önünde silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. *ZABİT ABDULKADİR EFENDİ (ÜSTEĞMEN ABDULKADİR EFENDİ) 1. Dünya savaşı sırasında 3 yıl Bağdat cephesinde görev aldı. Daha sonra Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla köyüne (Burhaniye köyü) döndü. Arkadaş Rasim Efendi ile Burhaniye Müfrezesini kurarak, Yunan işgaline karşı ilk direnişi başlattı. 14 Eylül 1921 tarihinde 897 rakımlı tepeyi savunurken şehit olmuştur. *ÖĞRETMEN YUSUF ZİYA BEY 1919 yılında Yalova Merkez Okulu başöğretmenliğine atanmıştır. Yunan işgalinden sonra kabaklı köyünde Kaymakam Demir Hulusi Bey yönetimindeki orduya ve muharebelere katılmıştır. 20 Mart 1923 yılında Kabaklı Köyü öğretmenliğine atanmıştır. 12 Mayıs 1923 yılında tekrar silah altına alınmıştır. El-Cezire hattına gönderilmiş ve burada gösterdiği başarı sonucu İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. 1923 yılının Haziran ayında Yalova-Fevziye köyüne öğretmen olarak atanmış, daha sonra kendi isteğiyle Çınarcık öğretmenliğine atanmıştır. Daha sonra işgal sırasında yanan Merkez okulun inşası üzerine Yalova Merkez Okulu öğretmenliğine tayin edildi. Başarılı çalışmaları sonucu Yalova Maarif memurluğuna atandı. 1935 yılına kadar Yalova'da hizmet yapmış ve daha sonra kendi isteğiyle İstanbul 22. İlkokul öğretmenliğine atandı. 3 Haziran 1938 yılında görevi başında vefat etti. *KARA AHMET (AHMET KARA) 1920 yılında Kabaklı köyünde kurulan Milli Teşkilata katılmış, Milli mücadelenin sonuna kadar Bursa, Gemlik ve Mudanya cephesinde savaşmıştır. Daha sonra İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. *İSMAİL ÜSTÜN Osmanlı döneminde Kapı Karakolu görevinde iken, Yalova'ya gelmiş ve bir daha geri dönmemiştir. Kaymakam Demir Hulusi Bey'in komutasındaki orduya girip savaşlarda görev almış ve daha sonra Kaymakam Demir Hulusi Bey tarafından komutanlığına getirilmiştir. *YEMENİCİ İSMAİL BEY Savaş sırasında Kabaklı Burhaniye ve Merde gözünde çatışmalara katılmıştır. Kendisi Yalova Müstakil Bölüğünde yer almıştır *YALOVA JANDARMA BAŞÇAVUŞU NACİ BEY Esadiye'den Abdulhadi Yılmaz, Zula Mehmet, Abbas Cent ve beraberindeki milislerle, Orhangazi- Yalova arasındaki geçiş noktasını savunmuşlardır. Ermeni ve Rum çeteleriyle sıkı mücadeleye girmiş ve Çengiler köyündeki çeteleri yok eden baskını arkadaşlarıyla birlikte düzenlemişlerdir. Yalova yöresindeki bir çok katliamı gerçekleştiren Paşa Yohan çetesini imha etmiştir. 1946 yılında vefat etmiştir. *YALOVALI YASİN YILMAZ EFENDİ 1. Dünya savaşı sırasında işgale uğrayan Yalova'da Çukurköylü İbo'nun kurduğu müfrezeye katıldı. Özellikle Ermeni çetelerinin büyümesini engelledi. Daha sonra Kocaeli Grup Komutanlığı bünyesinde Şişecizade Necati Efendi tarafından kurulan müfreze bölüğüne geçip çetelerle mücadeleye devam etmiştir. Kurtuluş savaşından sonra Burhaniye köyüne yerleşmiştir. *ESİR MEHMET/GOCA MEHMET (MEHMET EFENDİ) Kurtuluş Savaşı sırasında Müdafaa-i Milliye'ye katılmış, daha sonra Güneyköyde'de kurulan Şeyh Şamil bölüğünü oluşturarak, burada düşmanla savaşmıştır. Yunanlılara esir düşmüş ve birkaç ay sonra ellerinden kurtulmuştur. *SÜVARİ ALİ BEY 1.Dünya Savaşı (1914-1918)sırasında Filistin,Hicaz ve Kanal Muharebeleri'ne katılmış savaşın bitimiyle birlikte bir süre sonra Yalova'ya dönmüştür.Kurtuluş Savaşı ile birlikte bazı müfrezelerde görev almış ve 1928 yılında vefat etmiştir. Kardeş Kentler * } Mahaçkale (Dağıstan) * } Tonami (Japonya) * } Bad Godesberg (Almanya) * } sarıyahşi (Türkiye)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yalova (merkez)
Yalova (merkez)