Yanılsama

İllüzyon ya da yanılsama, duyu yanılsaması ve yanılsama olarak bilinir. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir.

İllüzyon ya da yanılsama, duyu yanılsaması ve yanılsama olarak bilinir. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez, sürekli değişim gösterebilir, kimi düzeltim ve bütünlemelerden geçirilerek; okunan bir kitaptaki kimi dizgi yanlışlıklarının farkına varılamaması örnek gösterilebilinir.

Belirtileri

Algılama sırasında başvurulan değiştirmeler, örneğin yolun kenarında atılmış olan bir poşetin, uzaktan bir hayvana benzetilmesi gibi yargılar oluşabilir. Bu tamamen gerçek bir illüzyondur. Nedenleri öznel ya da nesnel olabilmekle beraber, bütün normal insanlar görebilir. Ancak dış koşullar algılamada bir düzeltmeye başvurmaya olanak sağlıyor da birey buna yanaşmıyorsa, illüzyon sayrısal niteliktedir. Varsanı (halüsinasyon) tersine yanılsamada duyusal bir uyarı söz konusudur. Ancak bu uyarı öznel nedenlerden yanlış değerlendirmelere konu yapılmaktadır.

Ayrıca bakınız

* İllüzyonist * Psikanaliz * Halüsinasyon * Nevroz * Sanrı * Sigmund Freud, Yaşamım ve Psikanaliz

Dış bağlantılar

* İllüzyonistler Derneği * Universal Veiling Techniques * Dönme yanılsamaları, Video * Make own Illusion video * Illusion Database * Yanılsama nedir? * Optik yanılsamalar ve görsel fenomen * Duysal illuzyonlar * Haptic Perception of Shape * Illusions of taste * Get High Now * Silencing awareness of visual change by motion

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

yanılsama

Türkçe yanılsama kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. illusion

yanılsama

yanlış algılama ya da duyu yanılması. var olan nesne ya da canlıyı yanlış, ayrımlı ya da değişik olarak algılama, galatıhis, illüzyon.

yanılsama

Türkçe yanılsama kelimesinin Fransızca karşılığı.
illusion [la]

yanılsama

Türkçe yanılsama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Blendwerk, Illusion, Sinnestäuschung

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yanılsama
yanılsama