Yan Anlam

Kısaca: Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Yan anlamlar, temel anlamla birlikte gerçek anlamları meydana getirirler. ...devamı ☟

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Yan anlamlar, temel anlamla birlikte gerçek anlamları meydana getirirler. Mesela “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.

Örnekler

* Sırtım ağrıyor. (temel anlam) * Dağın sırtına tırmandık. (yan anlam) * ince dal (temel anlam) * uzun, ince bir adam (yan anlam) * Gemi battı. (temel anlam) * Güneş battı. (yan anlam) * İğne battı. (yan anlam) * Yangında tüm bina yandı. (temel anlam) * Bu yaz iyice yandım. (yan anlam) * Çiçekleri masaya bıraktım. (temel anlam) * Polis memuru kaçakçılık masasında görevliydi. (yan anlam)

Kaynaklar

Vikipedi

yan anlam

Türkçe yan anlam kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Nebensinn, Konnotation

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yan anlam
4 ay önce

tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir . Baş Temel anlam: bir canlının kafası. Yan anlamlar: Başlangıç...

Gerçek anlam
4 ay önce

Gerçek anlam, sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir...

Mecaz
4 ay önce

kavramın mecaz olmayan anlamlarına gerçek anlam denir: Babam yorganı üzerime çekip iyi uykular diledikten sonra alnımdan öptü. (gerçek anlam) Ay ışığında yakamozlar...

Mecaz, Antik Yunanca, Metafor, Yahya Kemal Beyatlı
Temel anlam
4 ay önce

anlam denir. Temel ve yan anlamlar birlikte "gerçek anlamları" meydana getirirler. Örneğin "ayak" kelimesi canlılardaki uzuvlardan biridir. Bu anlam kelimenin...

Anlambilim
4 ay önce

düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım ise zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki...

Maorice
4 ay önce

iki tane sesli harf yan yana da yazılabilir, örneğin "ō" veya "oo". Sesli harflerde okunuş uzunluğu bazı kelimelere başka anlam verir. ata "sabah", āta...

Mukarnas
4 ay önce

görülen geometrik bir bezeme çeşididir. İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel...

Cümle
4 ay önce

iki olumsuzluk varsa, anlam olumluya döner: Araştırmadan yazma. Ancak, iki olumsuzluğun ikisi de bağımsız yargı bildirirse anlam olumsuz kalır. Örnek:...

Cümlenin ögeleri, Cümle, Devrik cümle, Dolaylı tümleç, Eksiltili cümle, Nesne, Sözcük, Tümleç, Yüklem, Zarf tümleci, í–zne