1. Başarılmayan bir işin sonunda başarısızlığın kendisine ait olmadığını belirtmek için bir takım sudan bahaneler uy durmak
mazeretler sıralamak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız