Yan yattı çamura battı

Başarılmayan bir işin sonunda başarısızlığın kendisine ait olmadığını belirtmek için bir takım sudan bahaneler uy durmak, mazeretler sıralamak.

Yanıtlar