YANKI (türkçe) anlamı
1. amerikalı
YANKI (türkçe) ingilizcesi
1. [Yankee]n. echo
2. rebound
3. reflection
4. reflexion
5. repercussion
6. replication
7. repercussions
YANKI (türkçe) almancası
1. n. Yankee
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yankee

Yankee teriminin kökeni çok çeşitli kaynaklardan gelmiş olmakla birlikte; argo olarak kuzey amerika orijinli olanları tanımlar.1600'lü yıllarda bölgeyi kolonileştiren İlk Hollanda yerleşimcileri için kullanılan ""Jan Kaas-- peynirci küçük Jan"" deyiminden kaynaklanmış olması ...

Mohaç Savaşı

29 Ağustos 1526 tarihinde II. Louis tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Kanunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı ordusu arasında yapılan savaş. Budapeşte'nin güneyindeki Mohaç Ovasında yaklaşık iki saat içerisinde neticelenen savaş, Osmanlıların zaferi ile ...

Sabetaycılık

17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih (kurtarıcı son peygamber) kabul eden , Yahudi Mistizmine (Kabbala) dayanan gizli inanç. Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi ...