Yanma ısısı

Heat of combustion

Yanma ısısı

Türkçe Yanma ısısı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
combustion heat

Yanıtlar