Yannis Kinnamos

Joannes Kinnamos ya da John Cinnamus (}} ya da Κίναμος ya da Σίνναμος; fl. 12.yüzyıl), Bizanslı tarihçi. I. Manuel Komnenos'un İmparatorluk sekreteriydi (Yunanca "grammatikos," Çoğunlukla ordu yönetimi ile bağlantılı bir pozisyondur). Onun Avrupa ve Küçük Asya seferlerine eşlik etmiştir. Kinnamos, I. Andronikos Komnenos'tan uzun yaşamış ve 1185 yılında ölmüştür. Kinnamos, tarih kitabı yazmıştır. Bu kitap 1118-1176 yılları arasını kapsar. Böylece Anna Komnena'nin Aleksiad adlı eserinin kaldığı yerden devam eder ve II. Yannis Komnenos dönemi ile I. Manuel'in Türkiye Selçukluları'na karşı düzenlediği ve Miryokefalon Muharebesi ile sonuçlanan başarısız sefere kadar olan dönemini kapsar. Anlattığı son on yılı muhtemelen kendisi tanıklık etmiştir. Kaynaklar * John Kinnamos, Rerum ab Ioannes et Alexio [1] Comnenis Gestarum, ed. A. Meineke, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn, 1836) * John Kinnamos, The Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. C.M. Brand (New York, 1976). ISBN 0231 040806 * * Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades (Hambledon and London, 2003). ISBN 1-85285-298-4 * J. Ljubarskij, ‘John Kinnamos as a writer’, in Polypleuros Nous: Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60 Geburtstag (Byzantinisches Archiv, 19), ed. C. Scholz and G. Makris (Munich, 2000), pp.164–73 * Paul Magdalino, 'Aspects of twelfth century Byzantine Kaiserkritik', Speculum 58 (1983), 326-46 and reprinted in Paul Magdalino, Tradition and Transformation in Medieval Byzantium (Ashgate publishing, 1991), No. VIII * Paul Stephenson, 'John Cinnamus, John II Comnenus and the Hungarian campaign of 1127-1129', Byzantion 66 (1996), 177-87

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.