Yanyalı Esat Efendi

düzenle|Haziran 2007 iddialı bir aristo çevirmeni. ilber ortaylı`ya göre ibrahim müteferrika`nin düzeltmeni ve eski galata kadısı. üçüncü ahmet devrinde* çalışan yanyalı esat efendi, ibn-i rüşd`e saygısının yanında farabi ve ibn-i sina`yı yorumlarını aristo`nun süryanice ve nasturice çevirileri üzerinden yapmakla suçlayıp yetersiz ve yanlış bulduğundan, o zamanlar bilindiği biçimiyle aristo`nun bütün yapıtlarını çevirmeye girişmiş. sadrazam ibrahim paşa`nın buyruğuyla aristo`nun "fizik"inin ilk dört kitabına yaptığı çevirinin murat molla kütüphanesi`nde bulunan nüshasının* arkasına karaferyeli rahip yovanes kotinos`un yunanca yorumunun çevirisi de eklenmiş.

hilmi ziya ülken`e göre yanyalı esat aristo`nun eserlerinin bir cetvelini de çıkarmış, hilmi ziya da ondan hareketle karşılaştırmalı bir "bütün yapıtlar" çalışmasını "felsefe yıllığı"nda yayımlayacakmış ama biz görmedik. selçuklu müderrisi kadı siraceddin mahmut urmevi`nin "metaliü`l-envar"ının şerhi olan ve medreselerde mantık dersinde okutulan "şerhu metali"ye şerh yazan yanyalı esat`la aynı kişi olabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar