Yapısöküm ya da yapıçözüm, esas olarak Jacques Derrida tarafından geliştirilmiş olan ve Yapısalcılık'ın eleştirilmesi ve aşılmasıyla temellendirilen metin okuma ya da değerlendirme yönteminin adıdır. Bu yöntemin kullanılmasıyla yaygınlaşan eğilime de Yapısökümcülük denilmektedir.

Yapısöküm

Yapısöküm ya da yapıçözüm, esas olarak Jacques Derrida tarafından geliştirilmiş olan ve Yapısalcılık'ın eleştirilmesi ve aşılmasıyla temellendirilen metin okuma ya da değerlendirme yönteminin adıdır. Bu yöntemin kullanılmasıyla yaygınlaşan eğilime de Yapısökümcülük denilmektedir. Deconstruction terimi türkçede farklı şekillerde karşılanabilir olmakla beraber, yapısökümcülük, hem yaygın olarak kullnılmakta hem de uygulanan metin okuma yöntemine daha uygun görünmektedir. Yapısalcı yöntemin aksine burada yapı'nın ya da metnin merkezsizleştirilmesi sözkonusudur. Felsefe, eleştirel düşünce, sosyoloji, mimarlik, estetik, edebiyat teorisi ve benzeri bütün alanlarda yapısökümcü yöntem yaygınlaşmış ve genel bir etki kazanmıştır.
Yapısöküm denilen felsefi terimin tam olarak anlaşılabilmesi için bu yöntemle bir metin nasıl okunur, bunun anlatılması ve örneklenmesi gerekir. Bu yapılmadıkça felsefeci olmayanların bu terimi anlama olanağı da yok gibidir.

Yanıtlar