Yap��M Ekleri

önek

Önek, öntakı ya da prefiks (Fransızca: ``prí©fixe``): Kök sözcüğün başına gelen eklere denir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan ön ekler ile yeni sözcük türetimi yapılmaz. Türkçe kökenli tek ön ek, sıfatların başına gelerek anlam güçlendirmeye yar...

İyelik eki

Türkçe'de ekler

Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram, hareket ve oluşun bir bölümü, kök halindeki kelimelerle ifade edilir. Her kavram karşılığında ayrı b...

yapım ekleri

Yapım Eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği

çekim eki

Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir.

ISO 639:y

Çekim ekleri ve Yapım ekleri

İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde d...

çoğul ekleri

Çoğul ekleri ya da çokluk ekleri, tekil isimlerin sonuna gelerek çokluk anlamı katan ekler.

Yapı bilgisi

YAPI BİLGİSİa. Kökb. Ekc.

Çoğul eki

Çoğul ekleri, tekil isimlerin sonuna gelerek çokluk anlamı katan ekler. Türkçedeki çoğul ekleri -ler ve -lar'dır: elmalar, kalemler, çocuklar, güzellikler.