yapraklı karayosunları

Yapraklı karayosunları (Bryopsida), Bryophyta şubesinin bir sınıfı. == Özellikleri ==Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir.

Yapraklı karayosunları

{{Taksokutu | renk = lightblue | ad = Yapraklı karayosunları | resim = Moss.jpg | resim_bilgi = Bir kayayı kaplamış yapraklı karayosunları | alem = Plantae | şube = Bryophyta | sınıf = Bryopsida (Musci) | altbaşlık = Alt sınıflar | açıklama = }} Yapraklı karayosunları (Bryopsida), Bryophyta şubesinin bir sınıfı.

Özellikleri

Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. Yapraklı karayosunlarının iletim sistemleri ve gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Çoğu yapraklı olan küçük yapılı türler içerirler. Kök yerine bir ya da çok hücreden oluşan "rizoid"ler (köksü yapılar) bulunur.

Karayosunlarında sporofit ve gametofit evre olmak üzere 2 farklı yaşam evresi vardır.

ÇoğalmalarıÇimlenen sporun alge benzeyen ipliksi dallanmış bir yapı oluşturmasıyla başlar. Bu ipliksi sistemin bir bölümü renksiz, diğer kısmı ise yeşildir. Renksiz olan kısma "rizoid" denir. Rizoidler, toprağa tutunmayı sağlayan kökümsü yapılardır. Yeşil olan kısma ise, "Kloronema" denir. Kloronema, fotosentez yapan kısımdır. Bütün bu ipliksi sistemin her ikisine birden "Protonema" denir. Protonema uzun süre bağımsız yaşadıktan sonra kloronema üzerinde tomurcuklar belirmeye başlar. Tomurcuklardaki hücrelerin apikal bölümlerinde üç sıralı bir eksen otaya çıkar. Gençken yaprak sıraları düz olan bu yapı, gametofit nesli oluşturur. Yaşlandıkça yaprak sıraları sarmal bir durum alır. Bazı türlerin stomalarında mnium tip stomalar görülebilir.

Gametofit bazı türler monoik, bazıları da dioik tip bitkilerdir. Monoik bazı türlerde erkek ve dişi organlar aynı bitkilerde fakat, farklı düzeylerde ya da yanyana veya uçta bulunabilirler. Sporofit döl, gametofitlerin üzerinde oldukça küçülmüş olarak bulunur. Bir karayosununda gözle görülen kısımlar gametofit nesildir. Ciğerotlarından farklı olarak, arkaspor denilen verimli dokuyu oluşturan hücrelerin tümünün mayoz ile sporları oluşturması ve elater bulunması belirtlilebilir. Dış kısımları bir hücre tabakalı steril bir kılıfla çevrili ve çok hücreli gametogoniyumlara sahiptir. Spermleri iki kamçılı ve hareketlidir. Yaşam döngülerinde gametofit evre baskındır.

thumb|left|300px|Bir karayosununda hayat döngüsü thumb|240px|Karayosunları nemli ağaç gövdelerinde bulunurlar. thumb|240px|Genç sporofit nesiller

<br clear="all">

Ayrıca bakınız<br clear="all">

Dış bağlantılar}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar