Yarı Iletken

Elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir.Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler.

}

Elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir.

Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki ve ya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır.

Yarı iletkenlerin değerlik yörüngelerinde dört elektron bulunur. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler germanyum ve silisyum elementleridir.

Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını sekize çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germanyum elementinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyum elementine kristal özelliğini kazandırır. Silisyum da özellik olarak germanyum ile hemen hemen aynıdır.

Yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında daha çok silisyum kullanılır. Silisyum ve germanyum devre elemanı üretiminde saf olarak kullanılmaz. Bu maddelere katkı katılarak değerlik bandı enerji seviyesi yukarıya veya iletkenlik bandı enerji seviyesi aşağıya çekilir. Değerlik bandının yukarı çekildiği yarı iletkenlere P tipi yarı iletken, iletkenlik bandının aşağıya çekildiği yarı iletkenlere ise N tipi yarı iletken denir. P tipi yarı iletkende yüklü boşluk derişimi, N tipi yarı iletkende ise elektron derişimi göreli olarak daha yüksektir.

Yarı iletkenler germanyum, silisyum, selenyum gibi elementler olabildiği gibi; bakır oksit, galyum arsenid, indiyum fosfür, kurşun sülfür gibi bileşikler de olabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

yarı iletken

Elektrik akımını tam iletmeyen (metal dışı madde).

yarı iletken

Türkçe yarı iletken kelimelerinin İngilizce karşılığı.
yaryiletken

yarı iletken

Türkçe yarı iletken kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Halbleiter

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yarı Iletken ilgili konular

 • Elektronik

  Elektronik, elektrik akımını geçiren, iletken, yarı iletken, üstün iletken, direnç, kondansatör, indüktans, vakum tüpleri ve nano ölçekli
 • Galyum

  Alm. Gallium (n), Fr. Gallium (m), İng. Gallium. Sembolü Ga olan mavimsi, kırılgan ve alüminyuma benzeyen bir metal. Özellikleri: Atom numara
 • Yarı iletken

  Elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir.Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyet
 • Transistör

  Elektriki titreşimler meydana getirebilen, elektrik akımını yükselten, dedeksiyon ve modülasyon yapabilen umûmiyetle kristalli triyot denilen,
 • Isıl iletkenlik

  Isıl iletkenlik ya da termal iletkenlik, fizik`te malzemenin ısı iletim kabiliyetini anlatan bir özelliktir. ``k`` harfi ile ifade edilir.
 • Yarı metal

  Periyodik tablonun p bloğundaki 3A, 4A, 5A ve 6A gruplarında yer alan elementlerin bazıları bu gruba girer. Yarı Metal olarak da adlandırılırl
 • Elektriksel iletken

  Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ış
 • Herbert Kroemer

  Herbert Kroemer (Herbert Krömer) (d. 25 Ağustos 1928, Weimar) Nobel ödüllü Alman fizikçi
 • Organik elektronik

  Organik elektronik, plastik elektronik veya polimer elektronik, iletken polimerler ve küçük moleküllerle ilgilenen bir elektronik dalıdır.