--}}

Yardımcı Doçent

Yardımcı Doçent, üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan akademisyenlere verilen bir ünvandır.

Yardımcı Doçent, üniversitelerde görev yapan, doktorasını tamamlamış araştırmacıların, bulundukları üniversitenin kendileri için YÖK`ten kadro isteyip bu kadronun açılması halinde atanacakları akademik derece. Üniversitelerin belirledikleri, belli sayıda yayın yapma, belli sayıda ders verme, vb. kriterleri yerine getiren yardımcı doçentler, bir üst konum olan doçentlik derecesine atanmak için başvurabilirler.Ancak,normal devlet memuru birinci dereceye kadar geldiği halde yardımçı doçentler üçüncü dereceye kadar gelebilmektedir.

Akademik unvanlar

Diğer anlamları

yardımcı doçent

Üniversitede doktora sonrası öğretim üyeliğinin ilk basamağında olan öğretim üyesi.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.