Yarg��Tay

Pay Day (film, 1922)

Pay Day, Charles Chaplin' in First National'da çalıştığı dönemde çektiği; yapımcılığı, yönetmenliği ve senaryosu ona ait olan 1922 yapımı sessiz bir komedi filmidir.

Tai

Tai (thai, tay) - Tayland halkından olan

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU Alm. Menschenrechtskommission Europas, Fr. Comission Européenne des droits, İng. European human rights commission. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre kurulmuş olan yarı mahkeme niteliğinde organ. Komisyonun, sözleşmeye t...

Yarğol harabeleri

Yarğol harabeleri, Turfan'ın 10 km. batısında Yamaz vadisinde milattan önce 108 - 450 yılları arasındaki dönemde eski krallıklara başkentlik yapmış bir tarihi Yarğol (eski ismi: ''Yarkhoto'', ''Yarχoto'', ''Yar-choto'', ''Yarγoli'') şehrinden geriye kal...

May-Ana

May Ana - Türk ve Altay mitolojilerinde Varlık Tanrıçası. Pay (Bay) Ana olarak da söylenir. İnsanların koruyucusu, kollayıcısı ve gözeticisidir. Göğün üçüncü katında oturur. Budizmin etkisiyle Maitreya adlı Tanrı ile özdeşleşmiştir. Bayanay ile aynı kişil...

Bayanay

Bayanay - Türk mitolojilerinde Geçim Tanrıçası. Bayana (Payana, Payna) olarak da bilinir. Avcıları, balıkçıları ve ormanı korur. Adına Payna töreni düzenlenir. Avcılar ateş yakıp dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesini dilerler. Kimi kültürler...

Bayrım Ana

Bayrım Ana, Türk mitolojisinde, özellikle de Kafkas Türklerinde Meryem Ana. “Bayrım Biyçe” olarak da adlandırılır. (Biyçe, Kafkaslarda Prenses demektir.) Bayrım kavramı ilk önceleri kadın evliya ve hatta daha geniş olarak “Pir” anlamına gelirken, sonralar...

2018 Toray Pan Pasifik Açık - Çiftler

Barbora Strýcová (Final) Gabriela Dabrowski / Xu Yifan (Yarı final) Chan Hao-ching / Yang Zhaoxuan (İlk tur) Raquel Atawo / Anna-Lena Grönefeld (Yarı final)

yin-yang

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Arboğa

Arboğa - Türk mitolojisinde yarı insan, yarı boğa olan yaratık. “Yarboğa” veya "Erboğa" bazen de Arbuğa olarak adlandırılır. Dişi olanları için “Işboğa” denilir. (Iş sözcüğü Moğolcada dişilik belirtir.) Boğa ve Buğu sözcüğü pek çok Türk lehçesinde Geyik a...