YAS TUTMAK (türkçe) anlamı
1. çok üzülmek
2. yasa bürünmek
3. matem tutmak.duyulan acı ve üzüntüyü kimi davranışlarla belli etmek. Acı ve üzüntüsünü (eğlencelere katılmamak
4. karalar giymek vb. gibi bazı davranışlar ile)
keder veren olayın etkisinin sürdüğünü belli etmek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız
YAS TUTMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. lament
2. mourn
3. sorrow
4. wail
YAS TUTMAK (türkçe) fransızcası
1. porter le deuil
YAS TUTMAK (türkçe) almancası
1. v. betrauern