Yasama

Kısaca: Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır. ...devamı ☟

yasama
Yasama

Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır.

1982 Anayasasının 7’nci maddesi, “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” demektedir. Ancak Anayasa, “yasama yetkisi”nin ne olduğunu tanımlamamaktadır. Bununla birlikte biz, 7'nci maddeden yola çıkarak, yasama yetkisinin en azından “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yetki” olduğunu söyleyebiliriz. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri” ise 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılmıştır. O halde yasama yetkisini, “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ve 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir” şeklinde tanımlayabiliriz.

Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilanına karar vermek.

7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

yasama

Türkçe yasama kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. legislative
n. legislation
n. experience, life, lifetime, living, vita

yasama

yasa koyma, teşri.
genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

yasama

Türkçe yasama kelimesinin Fransızca karşılığı.
législation [la]

yasama

Türkçe yasama kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. legislativ

yasama

1 . Yasa koyma, yasa yapma, teşri.
2 . hukukGenel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yasama organı
3 yıl önce

katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle...

Yasama bağışıklığı
3 yıl önce

Yasama bağışıklığı, parlamento üyelerinin görevlerini daha iyi bir biçimde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için tanınan ayrıcalıklardır. Yasama sorumsuzluğu...

2001 Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri
6 yıl önce

1996 Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri, 27 Mayıs 2001 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan parlamento seçimleridir. Emekçi Halkın İlerici Partisi...

Oğlancılık yasaları
3 yıl önce

Oğlancılık yasaları veya Sodomi yasaları, cinsel suçlar olarak cinsel ilişkileri sınıflayan bir yasadır. Tipik olarak mahkemeler tarafından üreme ile...

Jim Crow Yasaları
6 yıl önce

yasalardı. Yasalar, ABD'deki yeniden yapılanma döneminde Siyahilerin elde etmiş olduğu politik ve ekonomik kazançlara karşı çıkartılmıştır. Yasalar,...

Jim Crow Yasaları, Jim Crow Yasaları
Buenos Aires Yasama Sarayı
6 yıl önce

58°22′28.1″B / 34.6095°G 58.374472°B / -34.6095; -58.374472 Buenos Aires Yasama Sarayı (İbyolca: Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires)...

Nürnberg Yasaları
3 yıl önce

Partisi toplantısında kararlaştırılan Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası'nda antisemitik yasalardı. Yasalar, Alman ve Yahudi insanlarını sınıflandırdı. Bu kanuna göre, ari ırktan...

2006 Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri
6 yıl önce

2006 Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri, 21 Mayıs 2006 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan parlamento seçimleridir. 8 Şubat 2006'da İçişleri bakanı...