Yasin Aktay

Prof. Dr. Yasin Aktay, 1966 yılında Siirt`te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt`te tamamladı. ODTÜ Sosyoloji Bölümünden 1990`da lisans, 1993`te yüksek lisans ve 1997`de doktora dereceleri aldı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında da profesör unvanları almaya hak kazanan Yasin Aktay 1992 yılından beri Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde akademisyendir.

Prof. Dr. Yasin Aktay, 1966 yılında Siirt`te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt`te tamamladı. ODTÜ Sosyoloji Bölümünden 1990`da lisans, 1993`te yüksek lisans ve 1997`de doktora dereceleri aldı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında da profesör unvanları almaya hak kazanan Yasin Aktay 1992 yılından beri Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde akademisyendir.

1993`te, Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge (Dini Bilginin Akademizasyonu Üzerine Siyasi ve Entelektüel Tartışmalar) isimli tezi vererek, yüksek Lisans Programını bitirdi.

1997`de, Body, Text, Identity: The Islamist Discourse of Authenticity in Modern Turkey (Beden, Metin, Kimlik: Modern Türkiye`de İslami Otantisite Söylemleri) isimli tezle bu programdan da mezun oldu. 1999 Kasım`ında Uygulamalı Sosyoloji anabilim dalında Doçent oldu.

1991`de Bryan S. Turner`dan yaptığı Max Weber ve İslam isimli çevirisi kitap olarak yayımlandı. O zamandan bugüne değişik dergilerde yüzden fazla yazı ve İngilizce ve Arapça`dan birçok makale ve çevirileri yayımlandı.

1992`de Selçuk Üniversitesince Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)`nin 2001 yılı Doktora-Sonrası Yurtdışı araştırma bursunu kazanarak Nisan-Eylül 2001 tarihleri arasında ABD`nin Utah Eyaletinde University of Utah bünyesinde Mormonların iş Ahlaki ile Anadolu`da yeni Gelişen Burjuvazi sınıfının çalışma ahlakları arasında karsılaştırmalı bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın birçok kısmı değişik dergilerde yayımlanmış, değişik konferanslarda sunulmuştur.

2003-2004 Öğretim yılında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine`de Libra Foundation`un davetlisi olarak Sosyal Sorunlar ve Sosyal Değişim ile Orta Doğu Sosyolojisi dersleri verdi. Türkiye`nin toplumsal yapısı, uygulamalı sosyolojinin yöntem sorunları, hermenötik, beden sosyolojisi, modern ve postmodern dünyada kimlik ve farklılık politikaları, toplumsal tarih, din ve İslam sosyolojisi ve felsefesi gibi konulara özel bir ilgisi vardır.

1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

1991`den beri yayımlanmakta olan Sosyal Bilimler, Düşünce ve Siyaset dergisi Tezkire`nin Genel Yayın Yönetmenliğini; 2003 yılından beri yayımlanmakta olan Sivil Toplum Dergisi`nin Eş-Editörlüğünü yürütüyor.

Ayrıca, Avrupa Günlüğü, Değerler Eğitimi Dergisi, İnsan Hakları Dergisi, Dinler Tarihi, dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapıyor.

2005 yılında Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalında Profesör olan Aktay, halen Yeni Şafak Gazetesinde de köşe yazısı yazmaktadır.

Yasin Aktay`ın çalışmalarının bir kısmına kendi kişisel sayfalarından ulaşılabilir:

http://www.yasinaktay.com

http://www.angelfire.com/art/yasinaktay

http://asp.selcuk.edu.tr/asp/personel/web/goster.asp?sicil=3317BAZI YAYINLARI

KİTAPLAR

1-) Ahmet Çiğdem`den (İngilizceden) Çeviri, ``Akıl Ve Toplumun Özgürleşimi: Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma, `` 975-7726-06-0, 135, Ankara, Vadi Yayınları, 1992

2-) Erol Göka ve Abdullah Topçuoğlu ile birlikte, ``Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme,`` 975-7726-33-8, 302, Ankara, Vadi Yayınları, 1996

3-) Abdullah Topçuoğlu ile birlikte, derleme ``Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme Ve Oryantalizm``, 975-7726-50-8, 352, Ankara, Vadi Yayınları, 1996

4-) Bryan S. Turner`dan çeviri, ``Max Weber ve İslam: Eleştirel Bir Yaklaşım,`` 975-7726-03-6, 325, Ankara, Vadi Yayınları, 1997

5-) ``Body, Text, Identity: Islamist Discourse Of Authenticity In Modern Turkey``, 404, ANKARA, (Doktora Tezi) ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, 1997

6-) M. Emin Köktaş`la birlikte, ``Din Sosyolojisi,`` 975-7726-48-6, 349, Ankara, Vadi Yayınları, 1998

7-) ``Türk Dininin Sosyolojik İmkanı,`` 975-470-759-6, 252, İstanbul, İletişim Yayınları, 1999

8-) Muhammed Arkoun`dan (Arapça`dan) çeviri, Cemalettin Erdemci ile birlikte, ``Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar,`` 975-6768-11-8, 194, Ankara, Vadi Yayınları, 2000

9-) Ira M. Lapidus`tan Çeviri, `` İslam Toplumları Tarihi,`` 975-470-957-2, 783, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002

10-) (Kitap Bölümü) Diaspora and Stability, John Esposito, M. Hakan Yavuz, ``Turkish Islam And The Secular State,`` 975-6571-68-3, 280, ABD, New York, Syracuse University Press, 2003

11-) ``Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, 6. Cilt-Islamcılık,`` Editör, 975-05-0253-1, 1112, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004BAZI YURTİÇİ VE YURTDIŞI MAKALELERİ

Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akildan Tarihsel Ve Toplumsal Akla Dogru, ``Toplum ve Bilim``, No: 82, 0, 82, 0 - 0, 1999

Mehmet Paçaci, ile birlikte Seventy Five Years Of Higher Religious Education In Modern Turkey, ``Muslim World,`` 89, 4, 389 - 413, 1999

Eğitimde Küresel İmkanlar: Küreselleşen Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitliği Ve Özgürleşim İmkanları Üzerine, ``Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri``, 2, 1, 7 - 23, 2002

Üniversiteden Multiversiteye Taşra-Merkez Diyalektiği, `` Toplum ve Bilim``, 97, 97, 93 - 123, 2003

Sivil Toplum Ve Sıkıntıları: Oryantalizm, Şiddet Vesaire, ``Sivil Toplum,`` 1, 1, 51 - 60, 2003

Amerikada Sivil Toplum Ve Sivil Dinin Değerleri, ``Sivil Toplum,`` 1, 4, 25 - 44, 2003

A Fundamental Fear: Eurocentrism And The Emergence Of Islamism By Bobby Sayyid, ``Turkish Studies``, 3, 2, 237 - 239, 2002

Birleşen Dünyada Çoğalan Kültürler?, ``Euroagenda/Avrupa Günlüğü``, 1, 2, 201 - 204, 2002

A Sociology Of He History Of Law And Legitimation In Ottoman Society, ``New Millenium Perspectives in the Humanities,`` (Kitabin Editörü, Judi Upon-Ward 1, 1, 91 - 100, 2002

Türkiyede Diaspora Ve Güneydoğuda Göç, ``Euro Agenda (Avrupa Günlüğü``), 4, 4, 155 - 168, 2003

Kuran Yorumlarının Hermenötik Bağlamı, ``İslami Araştırmalar,`` 9, 1-4, 78 - 102, 1996

Anlamın Termodinamiğine Doğru, `` İslami Araştırmalar,`` 9, 1-4, 225 - 230, 1996

Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Bilgi Toplumu: Bir Yapıçözümü Denemesi, `` Yeni Türkiye,`` 19, 19, 553 - 565, 1998

The Reflexivity Of Modernity And Social Sciences (Modernliğin Ve Sosyal Bilimlerin Düşünümselliği), ``Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi``, 12, 12, 151 - 166, 1998

Some Remarks On Martin Heidegger"S Path Of Questioning Technology And Phenomenology (Martin Heidegger`In Teknoloji Ve Fenomenolojiyi Sorgulama Yolu Üzerine Bazı Düşünceler, `` Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi,`` 12, 12, 167 - 184, 1998

The Problem Of Justification In The History Of Art (Sanat Tarihinde Meşruiyet Sorunu), `` Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,`` 4, 4, 293 - 311, 1998

Cumhuriyet, Toplumsal Değişim Söylemleri Ve Demokrasi, ``Yeni Türkiye,`` 23, 24, 1113 - 1125, 1998

Deconstructing Time-Space For Reconstructing Drama And Dream Vs Utopia And Heterotopia, ``Selçuk İletişim``, 1, 1, 121 - 132, 1999

Formanın Rengi Sermayenin Rengine Karışırsa: Futbol Dünyasının Metalaşmasında Son Durum Ve Sponsorluk, ``Düşünen Siyaset,`` 1, 2, 43 - 52, 1999

Sınırlarına Sığmayan Demokrasi Ve İslam, `` İslamiyat``, 2, 2, 39 - 52, 1999

Benim Seçimim, Senin Seçimin, Onun Seçimi, ``Birikim``, 10, 120, 15 - 27, 1999

Cumhuriyet Döneminde Din Politikaları Ve Din İstismarı, ``İslamiyat``, 3, 3, 37 - 49, 2000

Modernizmin Aydınlanma Vehmi, ``Toplumbilim``, 11, 11, 103 - 112, 2000

Yarınlar İçin Osmanlı Tarihi: Osmanlıda Hukuk Ve Meşruiyet Üzerine Bir Tarih Sosyolojisi, ``Yeni Türkiye,`` 33, 2, 388 - 405, 2000

Farklılık Politikaları Ve Türkiye Müslümanlığı , ``İslamiyat``, 5, 4, 41 - 55, 2002

Soğuk Savaş Dönemi Arap İslamcılığında Sol Ve Sosyalist Bağlam, ``İslamiyat``, 5, 2, 43 - 68, 2002

Eğitimde Küresel İmkanlar: Küreselleşen Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitliği Ve Özgürleşim Fırsatları Üzerine, ``Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri``, 2, 1, 7 - 22, 2002

Karizmanın Aşırı Gerçekliği, ``Birikim``, 14, 163-4, 53 - 61, 2002

Amerikada Kudüsü Kurmak İçin: Mormonlarda Din Ve Değerler Eğitimi, ``Değerler Eğitimi Dergisi``, 3, 3, 27 - 64, 2003

Türk İslamcılığında Muhafazakar Bakiye, `` Modern Türkiyede Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık,`` 5, 5, 346 - 360, 2003

Georg Dumezil, Osmanlicadan Çeviren Ve Takdim Eden Yasin Aktay , Fransız Hükümeti Ve Elli Seneden Seri İlahiyat, ``Tezkire``, 8, 31-32, 124 - 136, 2003

İlahiyat Sosyolojisi: Bir Sosyal Değişim Dinamiği Olarak İlahiyat Sorunu, ``Tezkire``, 8, 31-32, 45 - 64, 2003

İktidarın Nesnesi Ve Kaynağı Olarak Beden Ve Kimlik Politikaları: Kamusal Alan Tartışmalarına Bir Dipnot, ``Sivil Toplum,`` 1, 2, 17 - 23, 2003

Yasin Aktay İle Naki Özkan`In Mülakati , Batmanlı Öğrenci Karamsar, Milliyet Gazetesi`` Entelektüel Bakış Sayfası, , , 0 - 0, 0

Modernlik Durumumuza Dair, ``Tezkire``, 1, 3, 15 - 36, 1992

Tarihler İçinde Tarihsiz Olmak, ``Tezkire``, 4, 4, 81 - 94, 1992

Jane I. Smith Ve Yvanne Y. Haddad`Dan Çeviri, Havva: İslami Kadın İmajı, ``İslami Araştırmalar``, Journal of Islamic Research, 6, 1, 64 - 71, 1992

Anlama, Vahy Ve Tarih: Vahyi Yorumsama Deneyimlerinin Eleştirel Bir İncelemesi, ``Tezkire``, 5, 5, 23 - 46, 1993

İslam Ahlakı Ve Modernliğin Ruhu, ``Bilgi ve Hikmet,`` 2, 2, 57 - 66, 1993

Türk İslamının Aydınlanma Serüveni, ``Tezkire``, 2, 6, 19 - 48, 1994

Tarihyazımı, Heterodoksi Ve Alevilik, ``Tezkire``, 7-8, 7-8, 9 - 36, 1994

Siyasal Alanın Ayrılamazlığı, ``İzlenim``, 3, 28, 61 - 64, 1995

Heterodoksi, İlahiyat Ve Seçimler, ``Tezkire``, 9-10, 9-10, 3 - 22, 1996

Cinselliğin Postmodernizmi, ``İzlenim``, 3, 31, 50 - 52, 1996

Dayanıksız Bir Tüketim Maddesi Olarak Bilgi, ``İzlenim``, 3, 30, 14 - 16, 1996

Bryan S. Turner`dan çeviri Oryantalizm, Postmodernizm Ve Din, ``Tezkire``, 9-10, 9-10, 69 - 88, 1996

Faili Meçhul Siyaset Ve Devletin Ağzındaki Meşruiyet, ``Tezkire``, 11, 11-12, 3 - 18, 1997

Elisabeth Özdalga`Dan Çeviri Modern Bir Haçlının Kusurları: W. Montgomery Watt Ve İslamı Entelektüalizmle Fethetmenin Zorlukları, ``Tezkire``, 11-2, 11-12, 24 - 38, 1997

Eskatolojilerin Sonundan Çatışmanın Devamına, ``Medeniyetler Çatışması``, Samuel P. Huntingtonun makalesi üzerine tartışmalar, derleyen, Murat Yılmaz / , , , 464 - 473, 1997

Demokrasiden Önce Ne Alırdınız?, ``Tezkire``, 13, 13, 12 - 38, 1998

Aydınlatan Cumhuriyet Ile Şımartan Demokrasi Arasında Türikye`De Demokratik Cumhuriyet Şansı Üzerine, ``Hak-İş Aylık Dergi``, , 47, 24 - 28, 1998

Kültürel Sahihlik Söylemleri Ve Modernlik, ``Tezkire``, 14-5, 14-15, 13 - 42, 1998

Cumhuriyet: Bir Hiper-Gösteren, ``Tezkire``, 4, 16, 5 - 22, 1999

Yasin Aktay, Cemalettin Erdemci , Muhammed Arkoun Un Otantiklik Siyaseti, ``Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar,`` 0, 0, 173 - 194, 2000

Siyasal İslam Hikayesinin Sonu, ``Umran``, 6, 70, 30 - 37, 2000

Siyasal İslam Anlatısının Sonu, ``Tezkire``, , 17, 101 - 120, 2000

Küreselleşme Ve Siyasal Metafizik, ``Umran``, 6, 72, 27 - 36, 2000

Güvensizlik Ortamı Şiddetin De İntiharın Da Ana Kaynağı, Yasin Aktay İle Mülakat , ``Altınoluk``, , 178, 0 - 0, 2000

Batman`Da Ölüm Estetize Ediliyor, Yasin Aktay İle Naki Özkan`In Mülakati , ``Milliyet Gazetesi`` Entelektüel Bakış Sayfası, , , 0 - 0, 2000

Karizma, Popüler Kültür Ve Faşizm, ``Tezkire``, 6, 22, 22 - 40, 2001

Türkiyenin Beden Siyaseti Ve Sembolik Kapitalizmi, ``Birikim Dergisi``, 0, 152, 125 - 135, 2001

Güneydoğuda İntihar: Kalan Sağlar Kimindir?, ``Tezkire``, 5, 18, 33 - 48, 2001

Hans-George Gadamer`Den Çeviren Yasin Aktay , Suskun İmge, ``Tezkire``, , 21, 37 - 44, 2001

Tezkerenin Reddi Karizmayı Bozmaz, ``Tezkire``, 29, 29, 55 - 62, 2002

Tarihbozumu Ve Tarih Bilinci, Tarihin Sonu mu? (Derleyen: Mustafa Aydın ve Ertan Özensel), 0, 0, 176 - 184, 2002

Küreselleşmede Uzlaşmak Mümkün Mü?, ``Tezkire``, 11, 27-28, 156 - 162, 2002

Türk Sosyolojisinin Öz-Düşünümselliğine Katkı: Siyaset Ve Sosyolojinin Eklemlenmesi Üzerine, ``Tezkire``, 7, 25, 62 - 76, 2002

Francis Fukuyama`Dan (İngilizce`Den) Çeviren Birol Akgün Ve Yasin Aktay , Hedefleri: Modern Dünya, ``Tarihin Sonu mu? (``Derleyen: Mustafa Aydın ve Ertan Özensel), 0, 0, 251 - 259, 2002

Tarihin Sonuna Geç Kalmak Mümkün Mü?, `` Tarihin Sonu mu?`` (Derleyen: Mustafa Aydın ve Ertan Özensel), 0, 0, 283 - 294, 2002

Ve Tarih Başladığı Yere Döner: Bir Mezopotamya Güzellemesi, ``Tezkire``, 29, 29, 15 - 21, 2002

Sol, Metin, Tarih, Tezkire, 7, 26, 47 - 62, 2002

Toplumun Kültürel Kodlarında Çözülme, ``Diyanet Aylık Dergi``, 153, 153, 17 - 18, 2003

Osmanlı`Da Hukuk Ve Meşruiyet Üzerine Bir Tarih Sosyolojisi, ``Tezkire``, 34, 34, 32 - 60, 2003

Siyasette İslamiliğin Sınırları Ve İmkanları, ``Tezkire``, 33, 33, 31 - 41, 2003

Muhtaç Olduğu Kudret?... Kendi Merkezinde Akp, İslamcılık Ve Meşruiyet, ``Birikim``, 181, 181, 46 - 60, 2004BAZI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Modern Dünyada Dini Bilgi Ve Otorite Kaymasının Tabiatı Üzerine, Doğudan Batıdan Uluslararası Konferanslar Dizisi, 2, 2, 237 - 243, 1997

Modernist Yorumun Tekno-Lojik Çıkarları, Uluslararası İslam ve Modernizm Sempozyumu, 1, 1, 221 - 227, 1998

Diaspora And Stability: Constitutive Elements In A Body Of Knowledge, Islams and Modernities Workshop, 0, 0, 0 - 0, 2001

Abd De Din Devlet İlişkileri Ve Dini Cemaatlerin Etkileri, Devlet ve Din İlişkileri: Farklı Modeller, Konseptler ve Tecrübeler Sempozyumu, Konrad Adenauer Vakfı, İstanbul, , , 0 - 0, 2002

From Confrontation With The West To Acceptance Of A Secular State With The Rule Of Law. On The Current Transformation Of Political Islam In Turkey, Haus Der Kulturen World, 0, 0, 0 - 0, 2002

Sociology Of History On Law And Legitimation In The Ottoman Society, New Millenium Perspectives in the Humanities (Edited by Judi Upton-Ward, New York: Global Humanities Press), 1, 1, 91 - 100, 2002

Avrupa Birliğinin Geleceğinde İslam Ve Demokrasi, Türk-Alman İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa I, , , 0 - 0, 2002

İslam, İnsan Hakları Ve Demokrasi, ``Alman-Türk İş Birliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa II,`` , , 0 - 0, 2003

Who Needs Moderate Islam?, ``Moderation in Islam,`` A Colloquium, Utah, Salt Lake City, USA, , , 1 - 16, 2004

Culture, Religion And The Formation Of Different Sects And Tradition In Islamic Societies, ``Gold Leaf Institute, Islamic Studies,`` , , 1 - 8, 2004

Rethinking Middle East And The Idea Of Eurocentrism, ``Sixth Annual UMF Symposium,`` , , 1 - 10, 2004

Din, Gelenek Ve Modern Sivil Toplum, ``Alman-Türk İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa-III, ,`` , 0 - 0, 2004

Global Possibilities Of Equal Opportunities In University Education, ``Perspectives on University Education in the 21st Cuntruy,`` , , 1 - 10, 2004

Social Change And Modernization Of The Middle East, ``Social Problems and Social Change``, , , 155 - 10, 2004

The Problem Of Democracy, Secularism And Civil Society In Middle Eastern Societies, ``Gold Leaf Institute, Islamic Studies-2``, , , 1 - 8, 2004

www.yasinaktay.com

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.