Yassı solucan

Yassısolucanlar ya da Platyhelminthes, üç embriyonik tabakadan oluşmuş, bilateral simetrili, çoğunlukla yassı yapılı hayvanlar şubesidir.
Parazit yaşayanlarda döldeğişimi ve başkalaşım görülür.

Yassı solucan

Yassı solucan ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: yassısolucanlar

İlgili konuları ara

Yanıtlar