Yatar-Ami, MÖ 1766 ile MÖ 1764 yılları arasında hüküm sürdüğü sanılan Karkamış kralı.

Yatar-Ami

Yatar-Ami, MÖ 1766 ile MÖ 1764 yılları arasında hüküm sürdüğü sanılan Karkamış kralı. Aplahanda'nın oğlu olan Yatar-Ami iki yıllık hükümdarlığından sonra ölmüş ve kardeşi Yahdul-Lim tahta geçmiştir. Yatar-Ami, Mari ile süregelen kereste ticaretini daha da geliştirmiştir.

Yanıtlar