Yayım sözleşmesi, bir fikir ya da sanat yapıtının, yazar ya da mirasçısı tarafından, çoğaltılmak üzere yayımcıya bırakılmasını sağlayan sözleşme. Çeviri yapıt yayım sözleşmesi, derleme yapıt yayım sözleşmesi ve özgün yapıt yayım sözleşmesi gibi farklı tipleri vardır.

Yayım sözleşmesi

Yayım sözleşmesi, bir fikir ya da sanat yapıtının, yazar ya da mirasçısı tarafından, çoğaltılmak üzere yayımcıya bırakılmasını sağlayan sözleşme. Çeviri yapıt yayım sözleşmesi, derleme yapıt yayım sözleşmesi ve özgün yapıt yayım sözleşmesi gibi farklı tipleri vardır. Yapıt sahibi emeğinin karşılığı ücretten açıkça vazgeçmemişse, sözleşmeyle ücrete hak kazanır. Borçlar Kanunu'nda yayım sözleşmesiyle ilgili herhangi bir biçim koşulu öngörülmemişse de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yazılı biçim geçerlilik koşuludur. Yazılı bir işlem olmadan mali hakkın devredilmesi söz konusu olamaz. Yapıta ilişkin tasarımların devredilmesi yayma hakkının da devredilmesi anlamına gelmez. Ayrıca sözleşmede hakların teker teker sayılması zorunludur. İlke olarak yayım sözleşmesinin konusunu, sözleşme yapıldığı sırada var olan bir yapıt oluşturur. Ama ileride yaratılacak yapıtlar için de yayım sözleşmesi yapılabilir. Böyle bir sözleşme bir taahhüt işlemi niteliğini taşır. Taraflardan biri ihbar tarihinden bir yıl sonra geçerlilik kazanmak üzere taahhüdünü çözebilir. Yayım sözleşmesiyle kurulan mali haklar yapıt sahibinin mirasçılarına geçer. Ortak yapıt sahiplerinden biri yapıt tamamlanmadan ya da kamuya sunulmadan önce ölürse, onun payı öteki yapıt sahibine geçer. Hayatta kalan yapıt sahibi, ölen yapıt sahibinin mirasçılarına uygun bir bedel ödemek zorundadır. Yapıt sahibi, yayımcının çıkarlarına zarar verici ve onun sorumluluklarını artırıcı nitelikte olmamak koşuluyla, yapıt üzertinde düzeltme ya da yenilik yapma hakkına sahiptir. Yayım sözleşmesi yapıtın yok olması, basılmış nüshaların tükenmesi, basılan yapıtın yok olması, yazarın yapıt tamamlanmadan ölmesi, yapıtın tamamlanmamasının yapıt sahibinin kusuru olmaksızın olanaksız duruma gelmesi, yayımcının iflas etmesi, yayının yasaklanması ve yazar hakkını koruma süresinin geçmesi durumlarında sona erer. ==Kaynakça== == Dış bağlantılar == * Eser Sözleşmesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar