Yayla (Coğrafya)

Kısaca: Yayla, yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bir coğrafik yeryüzü şekli. Yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Mesela Türkiye`deki Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği 2000 metre civarında (1800 m) olmasına rağmen Orta Asya`da bulunan Pamir Yaylasının yüksekliği 4000 m civarındadır. ...devamı ☟

Yayla (Coğrafya)
Yayla (Coğrafya)

}

Yayla, yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bir coğrafik yeryüzü şekli. Yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Mesela Türkiye`deki Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği 2000 metre civarında (1800 m) olmasına rağmen Orta Asya`da bulunan Pamir Yaylasının yüksekliği 4000 m civarındadır.

Yaylayı parçalayarak bir ağ gibi saran akarsu vadileri arasında kalan düz veya az eğimli yayla parçaları, vadilerin derinleşerek ve yayılarak genişlemesiyle daralır ve yayla dağlık-tepelik bir şekil alır.

Yaylaların meydana gelişleri değişik şekillerde olur. Bazı yaylalar, volkanlardan püsküren lavların meydana getirdiği tabakaların akarsular tarafından yarılmasıyla ortaya çıkar. Bu tip yaylalara Kuzey Amerika`da rastlanır. Diğer bir şekil ise aşınma neticesinde deniz seviyesine kadar alçalan düzlüklerin jeolojik hareketlerle tekrar yükselerek akarsular tarafından yarılmasıdır. Bazıları ise dağlar arasında meydana gelmiş olan geniş yatay düzlüklerin yine akarsu vadilerince yarılarak parçalanmasıyla ortaya çıkar.

Yayla, coğrafik bir yüzey şekli olması yanında memleketimizde değişik manalarda da kullanılır. Mesela yazın hayvan otlatmak için çıkılan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki yüksek, düz, otluk yerlere yayla dendiği gibi; dinlenme, tatil yapma gayesiyle çıkılan yüksek yerlere, hatta şehir gibi yerleşim yerlerindeki yüksek kısımlarda bulunan mahallelere bile yayla adı verilir. Şehir ve köylere göre daha serin ve yağışlı olan bu tip yaylalar hayvancılığın gelişmesinde büyük fayda sağladığı gibi, bu yerlerde yaşayan ahaliye ekonomik destek de sağlar. Memleketimizde sayılamayacak kadar çok olan bu yaylaların dinlenme, turizm gayesiyle kullanılan ve mahalle niteliğinde olanları turizm tatil köyleri haline gelmekte hatta geçici yerleşim yeri olmaktan çıkıp daimi ikametgah yerleri olmaktadır.

Türkiye`nin hemen hemen bütün bölgelerinde yaylalara rastlamak mümkündür. Giresun-Akçalı köyü Tarsus-Namrun, İskenderun-Soğukoluk ve Belen, Kemaliye-Sarıçiçek ve Munzur, Artvin-Kafkasör, Ordu-Çambaşı, Kaş-Gömbe, Mersin-Fındıklıpınar, Kadirli-Maksutoğlu, Cardak, Gürlevik Muğla-Karabağ, Giresun-Kümbet, Gümüşhane-Kadırga ülkemizin meşhur yaylalarındandır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yayla
1 yıl önce

Yaylası, meşhur yaylalardan bazılarıdır. Yayla yerleşmesi sayısı büyük bir hızla azalmaktadır. 1968 yılında tahmini 26.000 olan yayla sayısı 1997'de 5900...

Yayla, Yayla, İstanbul, Yayla (Coğrafya), Yayla, Edirne, Anlam ayrım
Coğrafya
1 yıl önce

Coğrafya veya jeografi, beşerî (insanî) sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen...

Jeoloji, Ada, Alexander von Humboldt, Amerigo Vespucci, Baraj, Belde, Boğaz, Bucak, Burun, Buzdağı, Buzul, Coğrafi Keşifler, Anadolu, Fizik, Haritacılık, Arkeoloji
Yayla (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Yayla (coğrafya) - Coğrafi bir terim. Yayla, Bahçelievler - İstanbul'da semt Yayla, Düzce - Düzce ili merkez ilçesine bağlı köy Yayla, Aşkale - Erzurum...

Fiziki coğrafya
1 yıl önce

Fiziki coğrafya (aynı zamanda jeosistemler ve fizyografi olarak da bilinir) coğrafyanın büyük alanlarından biridir. Fiziki coğrafya; insan coğrafyasının alanı...

Coğrafya, Fizik, Bilim, Bilimin dalları, Topoğrafya, Biyoloji, Dünya, Dağlar, Ovalar, Göller, Nehir, Tektonik, Deprem
Yayla, Genç
5 yıl önce

Yayla, Bingöl ilinin Genç ilçesine bağlı bir köydür. Zazaca'da Warê Merge olan köyün eski adı, 1928 yılı kayıtlarında yine Zazaca'da "çayıryayla" anlamına...

Yayla, Düzce
4 yıl önce

Yayla, Düzce ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. 93 Harbinden sonra mahalleye kayda değer bir Laz nüfus gelmiş olup yerleşimden 1968 yılına kadar...

Yayla, Düzce, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akbıyıklar, Düzce, Akpınar, Düzce
Yayla, Yatağan
5 yıl önce

Yayla, Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı bir mahalledir. Yayla, il merkezi Muğla'ya 39 km., ilçe merkezi Yatağan'a 13 km. uzaklıktadır. Yayla'nın 2011 resmi...

Ali Tanoğlu
1 yıl önce

yapmıştır. Daha sonra, o zamanki ismiyle Darülfünun olan İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümüne girerek burayı 1929 yılında bitirmiştir. Aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti...