Yayladere, Bingöl

Yayladere, M.Ö. 2100 yıllarında Komuklar`ın ve Hurrilerin, daha sonra Hititler`in, Urartular`ın, Persler`in, Romalılar`ın yönetimlerinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı`ndan sonra Selçuklular`ın, 1080-1201 yılları arasında Saltuk oğullarının, 1473 tarihine kadar Uzun Hasan`ın hakimiyeti altında kalan ilçe toprakları, 1514 Çaldıran Savaşı`ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Yayladere, Bingöl

Yayladere, M.Ö. 2100 yıllarında Komuklar`ın ve Hurrilerin, daha sonra Hititler`in, Urartular`ın, Persler`in, Romalılar`ın yönetimlerinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı`ndan sonra Selçuklular`ın, 1080-1201 yılları arasında Saltuk oğullarının, 1473 tarihine kadar Uzun Hasan`ın hakimiyeti altında kalan ilçe toprakları, 1514 Çaldıran Savaşı`ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Holhol olan eski adı 1959 yılında Yayladere olarak değiştirilmiştir. Adaklı ilçesi ile birlikte 1987 yılında aynı kanunla ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. İlçenin yüzölçümü 419 km² dir. Bu da il yüzölçümünün %5.16`sıdır. İl merkezinden uzaklığı 110 km`dir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1550 metredir.

İlçe merkezi dışında belediye bulunmamaktadır. İlçenin 20 köyü, 80 mezrası bulunmaktadır. Belediye sınırları içindeki mahalle muhtarlığı sayısı ise 6`dır. 1997 Genel Nüfus Tespitine göre, ilçenin toplam nüfusu 3 274`tür. Bu nüfusun yüzde 88.52`si ilçe merkezinde, yüzde 11.48`i de kırsal kesimde yaşamaktadır. Km² başına 8 kişi düşmektedir. Ağırlıklı olarak kürt bektaşi-alevi halkı yaşar.}

}

Yayladere Yayladere Xolxol

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar