Yayu����

radyan

Radyan Latince radius, “yarıçap” demektir. Bir çember üzerinde yarıçap uzunluğundaki yaya bir radyanlık yay, bu yayı gören merkez açıya bir radyanlık açı denir. Bir çember yayı, yarıçap uzunluğundaki yaylara ayrıldığında bu yaylardan altı tane olup, biraz...

spiral yay

Spiral yay (İngilizce spiral spring, Almanca spiralfeder), daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında Arşimet spirali şekilde sarılmasıyla imal edilen, her iki ucundan biri sabit diğeri hareketli iki elemana rijit olarak sabitlenen, harek...

Helisel yay

Helisel yay (İngilizce Coil spring, Almanca Schraubenfeder), daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen, bir yay çeşididir. Helisel silindirik yaylar, Helisel konik yaylar ve kangal...

Olimpik yay

Olimpik yay, okçuluk sporunda yaygın olarak kullanılan yay türüdür. Basit olarak, yay kirişinin çekilmesiyle oluşan potansiyel enerjiyi oka aktararak oku atmaya yarayan ekipman olarak tanımlanabilir.

Yuya

Yuya (bazen Iouiya, veya Yuaa, Yaa, Ya, Yiya, Yayi, Yu, Yuyu, Yaya, Yiay, Yia ve Yuy olarak da bilinir). On sekizinci Krallık döneminde güçlü bir eski

Kundaklı yay

Arbalest (arbalet olarak da bilinir) Orta Çağ'a özgü Avrupaî tataryaylarının son çeşitlerinden biridir. Arbalest, çelik yaya sahip, daha büyük bir silahtır. Çünkü bir arbalest daha önceki tataryaylarından çok daha büyüktür ve çeliğin daha büyük gerginlik...

Ok ve yay

Yay, ok atmak için kullanılan bir savaş aletidir. Kavs veya kabza da denir.

yay burcu

Yay burcunun (22 Kasım - 21 Aralık) özellikleri: Yay, hayatı kimsenin sevmediği kadar sever ve gayretle ona kendi damgasını vurmaya çalışır. Orta karar başarılar ve geleneksel düşünüş, ona göre dehşet vericidir. Onun ihtiyacı, iyi bir yaşam ve yeni düşünc...

Esneklik

Esneklik, bir cismin üzerine kuvvet uygulandığında,cismin şeklinin değişmesi, kuvvet kaldırıldığında, cismin ilk haline gelmesidir. Buna örnek olarak yay, sünger, lastik vb. verilebilir. Oyun hamuru, cam macunu gibi cisimler esnek değillerdir çünkü kuvvet...

Makaralı yay

Makaralı yay, okçulukta yaygın olarak kullanılan yay çeşitlerinden biridir.