Yazı

Kısaca: Yazı konuşma dışındaki muhabereye imkan sağlayan belli manalara sahip işaret ve şekillerden meydana gelmiş insan gözüne hitap eden ifade vasıtası. Şekil ve işaretler taş, metal, papirüs, kağıt üzerine çizilir. Yazı yalnız insanlara mahsus bir muhabere cinsidir. Hayvanların çoğu sesle birbiriyle anlaşırlar. Fakat hiçbir hayvan yazı yazamaz ve okuyamaz. ...devamı ☟

yazı
Yazı

Yazı konuşma dışındaki haberleşmeye imkan sağlayan belli anlamlara sahip işaret ve şekillerden meydana gelmiş insan gözüne hitap eden ifade vasıtası. Şekil ve işaretler taş, metal, papirüs, kağıt üzerine çizilir. Yazı yalnız insanlara mahsus bir muhabere cinsidir. Hayvanların çoğu sesle birbiriyle anlaşırlar. Fakat hiçbir hayvan yazı yazamaz ve okuyamaz.

Yazı, zamana ve yere bağlı olmaksızın bir fikrin insanlara aktarılması için zaruridir (bkz. Lenguistik). Konuşma, el veya yüz işaretleriyle yapılan muhabere şekli o an için geçerli olup, daha sonra yine tekrar edilmesi icab eder. İnsanların doğruyu bulmasına yardımcı olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından gönderilen Peygamberlerin çoğuna bilgiler yazılı olarak gönderilmiştir. Dört büyük peygambere gönderilen Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı kerim böyledir. İlk olarak kalemle yazı yazan ve insanlara öğreten İdris aleyhisselamdır. Eski Yunanlıların yazı öğrendikleri Hermes, İdris aleyhisselamın yazdığı kitaplardan aldığı bilgileri kendisine mal ederek anlatmıştı. Eski Yunanlılar taşkınlık yaparak Hermes'i kendilerine tanrı kabul etmişlerdir. Eski Sümer,
, Babil yazıları, Eski Çin yazıları hep aynı şekilde doğmuştur.

Arkeologların yaptığı kazılardan yazının kelimelerle ifade edilişinin ilk olarak M.Ö. 3000 senelerinde Sümerlere ait olduğu ileri sürülmüştü. Halbuki M.Ö. 20.000 senelerinden kalma Fransa'nın güneyindeki bir mağarada ayı, inek, öküz resimleri bulunmuştur. Zaman zaman insanların bulundukları kültür ve medeniyet seviyesine paralel olarak yazı şekillerinde de gelişme olduğu muhakkaktır. İlk yazılar adem aleyhisselam tarafından kayalar, kerpiçler üzerine çiviyle yazılmıştır. Bunlar, Süryani, İbrani ve Arabi lisanla idi.

Yazı, tarih boyunca kullanılış şekillerine göre birçok sınıfa ayrılır. Bunlar resimlerle ifade (ikonografi); konuyu seri haldeki resimlerle anlatan (ideografi); kısmen resim, kısmen fonetik ifade (analitik sistem); sesin grafik şeklini ifade eden yazı(fonetik sistem); hecelerin ayrı ayrı sembollerle ifadesi (heceleme) ve sesli sessiz 20-40 harften meydana gelen (alfabe) yazılarıdır. (bkz. Alfabe)

Türkler bugüne kadar çeşitli yazıları kullanmışlardır. Bunlar sırası ile Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabeleridir. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra 10. yüzyıldan, 20. asra kadar Arap alfabesini kabul etmişlerdir. Bütün ilim eserleri Arapça yazıldığı için Arapça ilim lisanı olmuş ve yazılar bu dilde yazılmıştır. Önce devletin yazısı Uygur yazısıyken daha sonraları devletin resmi yazışma dilinin de Arapça olmuştur. Uzun seneler Arapça ve Uygurca yazılar birlikte kullanılarak nesillerin örf ve adetlerinin, teknik ve bilgilerininin birbirlerine intikali sağlanmıştır. Türkler Arap alfabesini kendilerine mal edercesine kabul ederek kullanmışlar ve hat denilen bir yazı sanatı meydana çıkarmışlardır (bkz. Hat). Hat sanatı ile yazılmış binlerce yazı kitaplarda, tablolar halinde binalarda mevcuttur. Bin seneyi aşkın Türk tarihi Arap harfleriyle yazılı ve arşivlerde saklıdır.

Arap alfabesiyle yazılan yazı sağdan sola doğrudur. Latin alfabesinde yazı soldan sağa; Çin ve Japon alfabesinde yukarıdan aşağıya doğrudur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca bakınız

Yazının İcadı Yazınsal dil

yazı

Türkçe yazı kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. clerical, scriptural, writing n. article, contribution, inscription, lettering, Scripture, writing

yazı

düşüncenin belli imlerle saptanması, yazmak eylemi; herhangi bir harf düzeninde biçim ve sanat bakımından özellik gösteren tür. düşünceyi saptamaya yarayan imler düzeni, alfabe; herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. harfleri yazma biçimi; anlam, sanat ya da biçim bakımından yazılan şey, makale.

yazı

Türkçe yazı kelimesinin Fransızca karşılığı.
écriture [la], écrit [le], article [le], rédaction [la], (para\madalya) revers [le], pile [la]

yazı

Türkçe yazı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aufsatz, Aufschrift, Beitrag, Brief, Papier, Schreibe, Schreiben, Schreibung, Schrieb, Schrift, Zuschrift

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yazı
2 hafta önce

Yazı, belirli işaretler kullanılarak kişiler arasında görsel tabanlı iletişim kurulmasını sağlayan bir araçtır. Yazı sistemi, dilbilgisi ve anlambilimde...

Yazı, Yazı
Yazı sistemi
1 hafta önce

in three sizes Afrika Yazı Sistemleri3 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Omniglot-Dünya Dilleri ve Yazı Sistemleri Ancient Scripts26...

Yazı tura (şans oyunu)
1 hafta önce

bir şahsın büstü olan tarafına tura, çoğunlukla yazı ve sembollerle bezeli olan diğer tarafına ise yazı denir. İki kişi arasında oynanan oyunda genellikle...

Yaz Olimpiyat Oyunları
1 hafta önce

Yaz Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dört yılda bir düzenlenen uluslararası düzeyde çoklu spor organizasyonudur. 1904'te...

Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat Oyunları, Olimpiyatlar-MadalyaSıralaması, 1. Dünya Savaşı, 11 Eylül, 16 Haziran, 1894, 1896, 1896 Atina Olimpiyatları, 1896 Yaz Olimpiyatları, 19. yüzyıl
Yazı dili
2 hafta önce

bugüne dek yazılı kullanıma da girmiş, zamanla gelişerek yazı dili olmuştur. Söz konusu yazı dilinin dışında, dünya dillerinin ağızları, konuşma dilleri...

Yazı tipleri listesi
2 hafta önce

Calibri Candara Century Gothic Charcoal (Mac OS 9 sistem yazı tipi) Chicago (Mac OS 9 öncesi sistem yazı tipi) Clearview Co Headline Co Text Corbel DejaVu Sans...

Yazı tipleri listesi, Apple Macintosh, Benguiat Gothic, Gill Sans, Mac OS X, QuickTime, Unicode, Windows, Windows 3.x, Wingdings, Yazı
Gizli yazı
3 yıl önce

Gizli Yazı - Ekber Ağa'nın Notları (Hollandaca: Spijkerschrift), İran kökenli Hollandalı yazar Kader Abdolah'ın 2000 yılında yayımlanan romanıdır. Nergis...

Gizli Yazı (kitap), 2006, ISBN, Kader Abdolah, Roman, Türkçe, İstiklal Kitabevi
Yazı tipi
1 hafta önce

Metal dizgisinde bir yazı tipi, harf karakterin belirli bir boyut, ağırlık ve stil idi. Her yazı tipi, her bir glif için bir tür ("sıralama" olarak adlandırılan)...

Yazı tipleri listesi, Apple Macintosh, Benguiat Gothic, Gill Sans, Mac OS X, QuickTime, Unicode, Windows, Windows 3.x, Wingdings, Yazı