Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür.

Yazılım (program)

} Yazılım kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür. Bu sebeple okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelgelere; tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kağıtlara; siyasi partilerin, toplumsal örgütlerin veya hükümetin açıkladığı ana ilkelerin tümüne de genel olarak Yazılım ismi verilmektedir. Ayrıca Adolf Hitler'in Alman devlet politikasını yayınlandığı 25 Maddelik Kanun hükmünde kararnameye Program adı verilmektedir.(Tarihte ilk defa Kanun hükmünde kararnameyi uygulayanda Adolf Hitler'dir) Daha sonra emrindeki bir subay tarafından Hitler öldükten sonra kitap haline getirilerek global okuyucu önüne çıkartılmıştır. Yazılım teriminin bir diğer önemli kullanım alanı da bilgisayar bilimindedir. "Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı" olarak tanımlanan terim, yalnızca günlük hayatta kullanılan bir bilgisayar terimi olarak kalmamış aynı zamanda bazı yazılımlama dillerinde bizzat bir tekbiçim olarak teknik terim haline gelmiştir (Örneğin : FORTRAN 90 dili dahiline alınmış YAZILIM terimi, yazılan bu yazılımın bilgisayar tarafından nerede başlayıp nerede bittiğini anlaması için kullanılmaktadır: YAZILIM test REAL taban, boy, alan PRINT *,'Üçgen için taban ve boy giriniz.' READ *, taban, boy alan = (1.0/2.0) * taban * boy PRINT *,'Üçgenin alanında kullanılan taban ', taban PRINT *,'ve boy ', boy,' iken toplam alan ', alan,' olarak hesaplanmaktadır ' STOP END YAZILIM test Yazılım bilgisayar yazılımlama dilleri ile bilgisayarlara verilen istekler(komutlardır). Bu yazılımlama dilleri üç farklı bölümde sınıflanır. Alt seviye yazılımlama dilleri:Makine koduna oldukca yakın yazılımlama dilleridir. Makina hakimiyeti oldukca gelişmiştir. Bu yazılımlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Assembly yazılımlama dili gibi. Orta seviye yazılımlama dilleri:Oldukca esnek olan bu diller hem üst hem alt seviye yazılımlama yapabilirler. C yazılımlama dili gibi. Üst Seviye yazılımlama dilleri:Olay tabanlı yazılımlama dilleri olarak da adlandırılırlar yalnız bu yazılımlama dilleri sadece belirli işlevler etrafında çalışırlar ve yazılımlama hakimeyitini azaltırlar(bu nedenle virusler çok nadir olarak üst seviye yazılımlama dili kullanarak yazılırlar) bunun yanında en hızlı ve en etkili yazılımlama dilleri bu bölümdedir. örneğin Visual Basic gibi. } Programa Program Programo برنامه Programme Programa 프로그램 Programma პროგრამა Programa Programma プログãƒéム Program Programa Программа Program Ohjelma โปรแกรม Yazılımlar telif hakkı olan dosyalardır. Ancak bir çok site tarafından bedava bir şekilde paylaşılıyor. Ancak yazılımları demo ve trial sürümleri ücretsizdir ve paylaşılabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar