Yazılım geliştirme yöntembilimi (en:''Software development methodology'') bir bilgi sistemi geliştirme süreci için ana çerçeveyi anlatır.

Yazılım geliştirme yöntembilimi

Yazılım geliştirme yöntembilimi (en:Software development methodology) bir bilgi sistemi geliştirme süreci için ana çerçeveyi anlatır.

Yazılım geliştirme yöntembilimi başlıkları

* View modeli * İş süreci ve veri modelleme * Bilgisayar yardımlı yazılım mühendisliği * Tümleşik geliştirme ortamı * Modelleme dili * Programlama paradigması * Yazılım geliştirme süreci

Yanıtlar