Yaz Kenesigiller

Kısaca: Yaz kenesigiller (Ixodidae), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından kene familyasıdır. ...devamı ☟

Yaz kenesigiller (Ixodidae), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından kene familyasıdır. Türkçede yaz kenesi, kır kenesi, çayır kenesi, otlak kenesi ya da mera kenesi olarak bilinirler. İngilizce adından (hard tick) Türkçeye uyarlanan sert kene adı da kullanılır. Türce en zengin kene familyasıdır. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden hastalıkların taşınmasında rol oynar. Türkiye'deki kenelerin çoğu bu familyadandır. Morfoloji

Cinsleri

, ağız organellerinin uzun ya da kısa olmasına göre birbirinden ayırtedilebilir. Ayrıca anal oluğun anüsü önden ve arkadan çevirmesi de cins ayrımında kullanılır. Konak sayısı Biyolojik gelişmeye göre konak değiştirmeleri esas alınarak Ixodidae familyasına bağlı türler 3 grupta toplanır:

Bir konaklı kene

Larva, nimf ve ergin safhalar bir hayvanda geçer. Merada yumurtadan çıkan larvalar konak hayvana hücum eder, ondan kan emip doyduktan sonra konak üzerinde deri değiştirip nimf olur. Aç nimf kan emip doydukyan sonra konak üzerinde deri değiştirir. Ortaya çıkan aç ergin kenenin erkek ve dişisi kan emdikten sonra çiftleşir, dişiler konak hayvanı terkedip toprağa düşer yumurtlar ve ölür. Örnek olarak, Boophilus türleri verilebilir.

İki konaklı kene

Larva ile nimf bir hayvanda, ergini ise başka bir hayvanda geçer. Larva ve nimf dönemini bir konakda geçirir, nimfler kan emip doyduktan sonra konak hayvanı terkederler. Meskende veya merada deri değiştirip aç olgun hale gelirler. Aç ergin keneler ikinci bir hayvana hücum ederek ondan kan emer, çiftleşir ve doyar. Daha sonra dişi kene toprağa düşer, yumurtlar ve ölür. Örnek olarak, Hyalomma türleri ve Rhipicephalus bursa verilebilir.

Üç konaklı kene

Larva, nimf ve olgun dönemlerinde ayrı ayrı veya aynı hayvana 3 kez gelmek suretiyle kan emer, deri değiştirme dönemlerini ise toprakta geçirirler. Larva bir hayvandan kan emip doyar ve toprağa düşer. Toprakta deri değiştirip aç nimf olur. Aç nimfler ikinci bir hayvana hücum ederler. Ondan kan emip doyduktan sonra toprağa düşerler ve deri değiştirip aç olgun kene haline gelirler. Aç olgun keneler üçüncü bir hayvana hücum eder, kan emer ve çiftleşirler. Doyduktan sonra dişiler konak hayvanı terkedip toprakta yumurtlar ve ölürler. Örnek olarak, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus ve Haemophysalis punctata verilebilir. Hayvancılıkta sık görülen türler Keneler kan emerek ve birçok hastalık etkeninin vektörü olarak hayvan ve insan sağlığını tehdit eden önemli ektoparazitlerdir. Türkiye, iklimi, yüzey şekli ve bitki örtüsü bakımından, kenelerin biyolojik aktivitelerini sürdürmeleri için uygun koşullara sahip bir ülkedir. Kenelerin ısı ve nem gibi iklim faktörleri ile sıkı ilişkileri vardır. Kuraklığın hüküm sürdüğü ve rutubetin az olduğu yerlerde dişi kenelerin toprağa bıraktıkları yumurtaların çoğu kurur ve bunlardan larva çıkmaz; sonuçta bu bölgelerde kene populasyonu azalır. Doymuş larva ve nimfler gömlek değiştirmek amacıyla konakçılarını terk edip toprağa düştükleri zaman eğer ortam kuru ise ölebilirler. Bölgesel iklim değişiklikleri enfeste hayvanlar üzerindeki kene populasyonunu da etkiler Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki kene türlerinin yoğunluğunu göstermesi açısından, Ekim 1999 ve Eylül 2000 ayları arasında Zara-Sivas ve çevre köylerinde 240 sığır, 275 koyun ve 252 keçide yapılan kene tür tespit araştırmasına göre, 240 sığırdan 71'inde (%29,6), 275 koyundan 66'sında (%24) ve 252 keçiden 50'sinde (%19,9) kene enfestasyonunun varlığı tespit edilmiştir: * Sığırlarda: Haemaphysalis parva (%33,8), Dermacentor marginatus (%2,8), Boophilus annulatus (%21,1), Haemaphysalis concinna (%15,5), Hyalomma marginatum (%19,7), Rhipicephalus bursa (%7) * Koyunlarda: Dermacentor niveus (%18,2), Dermacentor marginatus (%31,8), Haemaphysalis parva (%13,6), Haemaphysalis concinna (%4,5), Hylomma marginatum (%4,5) ve Rhipicephalus bursa (%27,3) * Keçilerde: Dermacentor niveus (% 4), Dermacentor marginatus (%12), Haemaphysalis parva (% 40), Haemaphysalis concinna (%2), Boophilus annulatus (%4), Hyalomma marginatum (%6) ve Rhipicephalus bursa (%32) Cinsleri * Amblyomma * Anomalohimalaya * Aponomma * Boophilus * Bothriocroton * Cosmiomma * Dermacentonomma * Dermacentor * Haemaphysalis * Hyalomma * Ixodes * Margaropus * Nosomma * Rhipicentor * Rhipicephalus * †Compluriscutula * †Cornupalpatum Ayrıca bakınız * Türkiye ve Orta Asya kene türleri listesi Dipnotlar * [1] G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pasifik yaz kenesi
3 yıl önce

Pasifik yaz kenesi (Ixodes pacificus), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasından kene türüdür. Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında görülür. Bölgede Lyme...

Kene
4 ay önce

üretmektedir. Yaz kenesigiller (Ixodidae) mera kenesidir, serttir; kış kenesigiller (Argasidae) mesken kenesidir, yumuşaktır. Yaz kenesigillerde kitinsi oluşum...

Animalia, Arachnida, Arthropoda, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Deve, Eklem bacaklılar, Enfeksiyon, Kan, Kedi
Kanguru yaz kenesi
3 yıl önce

Kanguru yaz kenesi (Amblyomma triguttatum), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür. Yaşam döngüsü 1 yıldır. Öncelikle büyük ve orta boy...

Yarasa yaz kenesi
3 yıl önce

Yarasa yaz kenesi, yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasından kene türüdür. Büyük Britanya adalarından başlayarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'ya...

Amblyomma Williamsi
3 yıl önce

Amblyomma williamsi, yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür. Erginleri, kara iguanası (Conolophus spp.) üzerinde asalaktır. Galapagos'da...

Amblyomma Boulengeri
3 yıl önce

Amblyomma boulengeri, yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür. Yalnızca bir kertenkele türünde (Microlophus delanonis) bir dişi ve iki erkek...

Chaco mara kenesi
3 yıl önce

mara kenesi (Amblyomma pseudoparvum), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür. Erginleri ilkbahar ve yaz aylarında aktidtir. Erginleri, öncelikle...

Amblyomma Multipunctum
3 yıl önce

Amblyomma multipunctum, yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür. Ender görülen küçük türlerdendir. Erginleri, tapirlerde asalaktır. Güney...