Yeğen Oğlu

arianizm

İmam yahya

İmam Yahya ilk Yemen kralı. 24 Şubat 1924'te kendisini Yemen kralı ilan etti. Onun yönetimi 14 Şubat 1948'de öldürülmesine kadar sürdü.

Alamut Devleti

Alamut Devleti, (Nizari İsmaili Devleti) (Kuruluş:1090 - Yıkılış:1256). Kurucusu Hasan Sabbah'tır

Foto Hasan Behçet

1917`de Konya`da açılan ve halen Foto Hasan Behçet adıyla faaliyetini sürdüren fotoğrafhane...

Enayi (film)

Enayi, yönetmenliğini Feyzi Tuna'nın yaptığı, 1974 yapımı Türk filmi.

Halhallı Behram Paşa

Behram Paşa, eski Yemen Valilerinden Kara Şahin Mustafa Paşa'nın oğlu, yine Yemen vilâyetin eski valilerinden Rıdvan Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de

aryanizm

Aryanizm 4. yüzyılda İskenderiye`de yaşamış olan Arius`un geliştirdiği teolojik doktrindir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık`taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Kelâm`ın tanrısallığının inkârıdır.

Feridun

Ahmed İhya Tosun Bey

1915 Çanakkale Savaşları Şehidi.<br />Ahmed İhya Tosun Bey, Mabeynci Mehmet Nazif Tosun Bey`in oğludur. Balkan harbi sırasında Bulgaristan`da Bulgar eşkiyalarını takip görevi almış, sonrasında Yemen`de savaşmıştır. 1915 Çanakkale savaşı sırasında ya...

Resuliler

Yemen’de 1231-1454 yılları arasında hüküm sürmüş olan hânedân. Resûlîlerin ataları, Eyyûbîlerin Yemen şûbesinin kurucusu ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kardeşi Turanşah ile birlikte, 1174 senesine doğru Yemen’e gelmişlerdir. Resûlîlerin ataları Muhammed bin H...