Yeşil Siyaset

Kısaca: Yeşil siyaset, ekolojik ve çevresel amaçlara önem veren, şiddet karşıtlığı ve toplumsal adaleti savunan, katılımcı demokrasi üzerinde biçimlenmiş bir ideolojidir. Yeşil siyasette doğanın ve barışın korunması ön plandadır. Yeşil siyasetin uluslararası simgesi günebakandır. ...devamı ☟

Yeşil siyaset, ekolojik ve çevresel amaçlara önem veren, şiddet karşıtlığı ve toplumsal adaleti savunan, katılımcı demokrasi üzerinde biçimlenmiş bir ideolojidir. Yeşil siyasette doğanın ve barışın korunması ön plandadır. Yeşil siyasetin uluslararası simgesi günebakandır. Yeşil siyasetin savunucuları Yeşiller Hareketi'ni başlatarak, özellikle 1980'lerin başından itibaren pek çok ülkede partileşmişlerdir. Yeşil siyaset, adını 1979'da Almanya'da kurulan Yeşiller Partisi'nden alır. Almanya'da etkinlik gösteren bu parti, başarıya ulaşmış ilk Yeşiller partisidir. Yeşil siyaset, Avrupa'da ve akademik çevrelerde kimi zaman "siyasal ekoloji" olarak da anılır. Ayrıca, Yeşiller olarak adlandırılan, yeşil siyaseti destekleyen kişiler, çeşitli feminist, çevreci, barışçıl vb. hareketlerde de etkin görev alırlar. Ambientalismu Ekologisme

Kaynaklar

Vikipedi

Mike Rooney - 8 ay önce
Awesome blog. I have read and thought about what you said. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!jesse pinkman leather jacket

Andrew Mark - 8 ay önce
Excellent article. The writing style which you have used in this article is very good and it made the article of better quality. Top Gun Leather Jacket UK

Nanisa - 6 ay önce
Are you prepared to play the game bitlife life simulator and experience an interesting virtual life? Before your life is over, start your life over and make the right choices little by little, year by year, until you eventually become a model citizen bitlife

lenaklee266 - 1 hafta önce
Your writings stick out to me since the content is interesting and simple to understand. Even though I've read a lot of websites, I still like yours more. Your essay was interesting to read. I can understand the essay better now that I've read it carefully. In the future, I'd like to read more of your writing. slope

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeşil liberalizm
6 yıl önce

hakları reddeder. Ekonomik konularda klasik liberalizm ve sosyal liberalizm arasında bir konum alırlar. Yeşil siyaset Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi...

Yeşiller Partisi (Türkiye)
6 yıl önce

Yeşiller Partisi (kısaca Yeşiller), Türkiye'de 21 Eylül 2020 tarihinde kurulmuş, yeşil siyaseti benimsemiş bir siyasi partidir. Kısaltması Yeşiller, simgesi...

Avrupa Ekolojisi - Yeşiller
6 yıl önce

Avrupa Ekolojisi - Yeşiller (Fransızca: Europe Écologie – Les Verts; EELV) Fransa'da yeşil siyaset yapan politik bir parti. 13 Kasım 2010'da, Les Verts...

Yeşil parti
3 yıl önce

Yeşil parti, sosyal adalet, çevrecilik ve şiddetsizlik gibi yeşil politika ilkelerine dayanan, resmi olarak organize edilmişsiyasi partilere denir. Yeşiller...

Yeşiller - Yeşil Alternatif
6 yıl önce

YeşillerYeşil Alternatif (Almanca: Die Grünen - Die grüne Alternative), kısaca Yeşiller, Avusturya'daki siyasi partilerden biri. 1986 yılında Tuna havzasına...

Yeşiller - Yeşil Alternatif, 1986, 2002, Avrupa Parlamentosu, Avusturya, Parlamento, Parti
Avustralya Yeşilleri
6 yıl önce

Avustralya Yeşilleri (İngilizce: Australian Greens), Avustralya'da faaliyet gösteren yeşil bir siyasi partidir. Parti, çevrecilikten yanı sıra politika...

Yeşil anarşizm
6 yıl önce

Yeşil Anarşizm, özellikle doğa ile insan arasındaki ilişki üzerine odaklanan anarşist ekol. Bu hareketin temel sorunu, endüstri öncesi toplumu, hatta...

Yeşil anarşizm, Agorizm, Akım, Anarka-feminizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Barut komplosu, Bireyci anarşizm
Birlik 90/Yeşiller
6 yıl önce

Birlik 90/Yeşiller (Almanca: Bündnis 90/Die Grünen), 1998'den 2005'e kadar hükûmette yer alan bir Alman siyasi partisidir. 1980 yılında Batı Almanya'da...

Birlik 90/Yeşiller, 13 Ocak, 1980, 1983, 1991, 1993, 1998, 2005, 2006, 21 Eylül, Alman