Yeşil Türbe

Yeşil Türbe Bursa'da Sultan Çelebi Mehmed'in kabrinin bulunduğu Ünlü türbe. Sekizgen planlı ve kubbeli bir yapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed'den başka kızı Selçuk Hatun, kardeşleri Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Mahmud, Yusuf, Mustafa, ebesi Daya Hatun'un sandukaları mevcuttur. Türbenin bahçesinde ise; Hoca Sadeddin Efendinin babası Hasan Can ile Aziz Ahmed Paşa medfundur.

Türbeye dışarıya taşan portaldeki kapıdan girilir. Girişin iki yanında çiçekli çinilerin süslediği iki mihrap vard

Yeşil Türbe

Yeşil Türbe Bursa'da Sultan Çelebi Mehmed'in kabrinin bulunduğu Ünlü türbe. Sekizgen planlı ve kubbeli bir yapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed'den başka kızı Selçuk Hatun, kardeşleri Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Mahmud, Yusuf, Mustafa, ebesi Daya Hatun'un sandukaları mevcuttur. Türbenin bahçesinde ise; Hoca Sadeddin Efendinin babası Hasan Can ile Aziz Ahmed Paşa medfundur.

Türbeye dışarıya taşan portaldeki kapıdan girilir. Girişin iki yanında çiçekli çinilerin süslediği iki mihrap vardır. Ceviz ağacından ve hendesi tezyinatla süslü kapıyı Tebrizli Ali bin Hacı Ahmed isimli bir usta yapmıştır.

Yeşil Türbenin iç duvarları, yerden üç metreye kadar yükselen, altıgen yeşil çinilerle süslenmiştir. Zamanla yerinden düşen bu çinilerin yerine 19. yüzyılda firuze renkli çiniler konulmuştur. Türbenin dış cephesi de firuze renkli çinilerle süslüdür. Pencerelerin çerçevelerinde kıvrık dal ve çiçek motifleri bulunur. Pencere alınlıklarında ise firuze renkli dallarla süslü, kenarları mavi konturlu celi sülüs yazılar bulunan kitabeler mevcuttur.

Türbeye girince iki basamaklı sekizgen bir setin üzerinde, Sultan Çelebi Mehmed'in sandukası bulunur. Kitabesi altın yaldızla yazılmış olan sanduka yeşil çinilerle bezenmiştir.

Yine türbenin içinde bulunan mihrab bir sanat şaheseridir. Kenarları küçük sütuncuklarla süslü olup, mihrap bir mukarnasla tamamlanmaktadır. Mihrap beşli bir süs kemeriyle çerçevelenir. Bunun da üzerinde kufi hatla yazılmış bir kitabe bulunur. Mihrap üç çerçeve ile çevrilidir ve burada mavi renkli kabartma nesih hatla bir ayet-i kerime bulunmaktadır. Mihrap çinilerini Yeşil Caminin çini ustası Mehmed Mecnun yapmıştır.

Çini, türbenin tek süsleme unsuru olup, binanın her tarafını kaplamaktadır. 1855'te yıkılan kubbenin kalem işleriyle kaplı olması muhtemeldir. Vitrayların (Birbirine bağlı kurşun bölmelerden meydana gelen renkli camlı bölmeler) da tamir gördüğü, ancak asıllarına uygun oldukları sanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar