Yeşil Türbe

Kısaca: Yeşil Türbe Bursa'da Sultan Çelebi Mehmed'in kabrinin bulunduğu Ünlü türbe. Sekizgen planlı ve kubbeli bir yapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed'den başka kızı Selçuk Hatun, kardeşleri Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Mahmud, Yusuf, Mustafa, ebesi Daya Hatun'un sandukaları mevcuttur. Türbenin bahçesinde ise; Hoca Sadeddin Efendinin babası Hasan Can ile Aziz Ahmed Paşa medfundur. Türbeye dışarıya taşan portaldeki kapıdan girilir. Girişin iki yanında çiçekli çinilerin süslediği iki mihrap vard ...devamı ☟

Yeşil Türbe
Yeşil Türbe

Yeşil Türbe Bursa'da Sultan Çelebi Mehmed'in kabrinin bulunduğu Ünlü türbe. Sekizgen planlı ve kubbeli bir yapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed'den başka kızı Selçuk Hatun, kardeşleri Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Mahmud, Yusuf, Mustafa, ebesi Daya Hatun'un sandukaları mevcuttur. Türbenin bahçesinde ise; Hoca Sadeddin Efendinin babası Hasan Can ile Aziz Ahmed Paşa medfundur.

Türbeye dışarıya taşan portaldeki kapıdan girilir. Girişin iki yanında çiçekli çinilerin süslediği iki mihrap vardır. Ceviz ağacından ve hendesi tezyinatla süslü kapıyı Tebrizli Ali bin Hacı Ahmed isimli bir usta yapmıştır.

Yeşil Türbenin iç duvarları, yerden üç metreye kadar yükselen, altıgen yeşil çinilerle süslenmiştir. Zamanla yerinden düşen bu çinilerin yerine 19. yüzyılda firuze renkli çiniler konulmuştur. Türbenin dış cephesi de firuze renkli çinilerle süslüdür. Pencerelerin çerçevelerinde kıvrık dal ve çiçek motifleri bulunur. Pencere alınlıklarında ise firuze renkli dallarla süslü, kenarları mavi konturlu celi sülüs yazılar bulunan kitabeler mevcuttur.

Türbeye girince iki basamaklı sekizgen bir setin üzerinde, Sultan Çelebi Mehmed'in sandukası bulunur. Kitabesi altın yaldızla yazılmış olan sanduka yeşil çinilerle bezenmiştir.

Yine türbenin içinde bulunan mihrab bir sanat şaheseridir. Kenarları küçük sütuncuklarla süslü olup, mihrap bir mukarnasla tamamlanmaktadır. Mihrap beşli bir süs kemeriyle çerçevelenir. Bunun da üzerinde kufi hatla yazılmış bir kitabe bulunur. Mihrap üç çerçeve ile çevrilidir ve burada mavi renkli kabartma nesih hatla bir ayet-i kerime bulunmaktadır. Mihrap çinilerini Yeşil Caminin çini ustası Mehmed Mecnun yapmıştır.

Çini, türbenin tek süsleme unsuru olup, binanın her tarafını kaplamaktadır. 1855'te yıkılan kubbenin kalem işleriyle kaplı olması muhtemeldir. Vitrayların (Birbirine bağlı kurşun bölmelerden meydana gelen renkli camlı bölmeler) da tamir gördüğü, ancak asıllarına uygun oldukları sanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeşil Türbe Resimleri

Yeşil Külliye
1 yıl önce

bulunduğu semte adını veren yapı topluluğu. Yeşil Camii, bir medrese, aşevi, Yeşil Türbe ve hanlardan meydana gelir. Külliyenin yapıları şehrin ortasında ovaya...

Macit Rüştü Kural
4 yıl önce

Topkapı Sarayı ve Bursa Yeşil Türbe'de gerçekleştirdiği mesleki çalışmaları ile tanınmıştır. Bu çalışmaların Yeşil Türbe'nin günümüze ulaşmasındaki payı...

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
1 yıl önce

Yavuz Sultan Selim'in, Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin ve Yeşil Türbe'nin açılışı izledi. Mimar Sinan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi...

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Tekke, Zâviye ve Türbelerin Kapatılması, 1925, 30 Ağustos, 30 Kasım, Atatürk, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk İnkılapları, Avrupa, Aşarın Kaldırılması
Muradiye Külliyesi
1 yıl önce

Muradiye Camii, hamam, medrese, imaret ve sonraki yıllarda yaptırılmış 12 türbeden oluşur. Sonraki yıllarda çok sayıda hanedan mensubunun gömülmesiyle saraya...

Arıklar, Şarkışla
4 yıl önce

türbedir. Türbede yatan kişinin kim olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Kapısının üzerinde duran mermerde “Şifa Dede” yazılıdır. Yeşile boyalı türbenin...

Arıklar, Şarkışla, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdallı, Şarkışla, Ahmetli, Şarkışla, Akçakışla, Şarkışla
Merkez Efendi Camii
4 yıl önce

bulunan cami sarı boyalıdır. Cami ve çevresi şöyle yapılanmıştır: Cami, türbe, çilehane, mezarlıklar, Abdülbaki Paşa Kütüphanesi, Hamam, Kurs, Gasilhane...

Merkez Efendi Camii, II. Mahmut, Yavuz Sultan Selim
Sarıtekke, Şarkışla
4 yıl önce

kubbelidir. Türbenin bitişiğine cem evi yapılmış ve etrafı ihata duvarı ile çevrilmiştir. Türbe, yaklaşık 65 metre kare olup türbenin kuzeybatı tarafında...

Sarıtekke, Şarkışla, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdallı, Şarkışla, Ahmetli, Şarkışla
Hekimoğlu Ali Paşa Camii
1 yıl önce

yapılmıştır. Mimarları Çuhadar Ömer Ağa ile Hacı Mustafa Ağa'dır. Cami, tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşme'den oluşan bir külliyedir. Cami, baldanken...

Hekimoğlu Ali Paşa Camii, 1734, 1735, Fatih, İstanbul, Hekimoğlu Ali Paşa, Kabe, Kadiri, Kitabe, Kubbe, Külliye, Kütüphane