Ye��En Mehmed Pa��A

Mehmet (anlam ayrımı)

=== Osmanlı padişahları ===* I. Mehmed (Çelebi), 5. Osmanlı padişahı* II.

Osmanlı Padişahları doğum yerleri

I. Osman Söğüt (') Orhan Gazi ' I. Murad Bursa (') I. Bayezid Edirne (') I. Mehmed Edirne (') II. Murad Amasya...

Osmanlı Padişahları doğum tarihleri

Bu liste Osmanlı sultanlarının doğum tarihlerini içermektedir. Padişahlar hakkında daha detalı bilgi için Liste - Osmanlı padişahları linkini kullanabilirsiniz.

Prens Lütfüllah

Ahmet Lütfullah (Prens Lütfullah) (d.1879, İstanbul- ö.Fransa 1973, Türk siyasetçi ve düşünür.

Liste - Osmanlı Vezirleri

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp Abdurrahman Gazi Samsa Çavuş Köse Mihal Gazi Yutulmuş Birader Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur) Karamürsel A...

Osmanlı başdefterdarları listesi

Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın malının vekili ve veziri-azam da nazırı idi. Devlet hazinesinin açılıp kapanmasi başdefterdar bulunmasıyla yapıl...

Osmanlı padişahları galerisi

Bu galeride, Osmanlı Devleti`ni yönetmiş padişahların resimleri bulunur.

Şükrullâh

Şükrullâh, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı tarihcisi. ''Behcetü't Tevârih'' adlı tarih kitabının yazarı olarak ün yapmıştır.