yedeğe almak

Bağlayıp ardından çekerek götürmek.

yedeğe almak

Binicinin bir kişiyi atın üzerine arkasına bindirmesi.

yedeğe almak

Bağlayarak arkasından çekip götürmek.

yedeğe almak

Bağlayarak arkasından çekip götürmek.

Yanıtlar