Yehoşafat

Yehoşafat (''diğer yazılışları'':Jehosafat, Josafat, veya Jehoşafat; , "Tanrı hakimdir"; ; ) Asa'nın oğlu ve Yehuda Krallığı'nın dördüncü kralıydı.[http://kutsalkitap.info/tr-2chr17.html 2 Tarihler 17:1] Oğullarından biri, kendinden sonra tahta geçen Jehoram'dı. Annesi Azubah'ydı Tanah'a göre Tanrı'nın tüm ulusları yargılayacağı yer olan Jehosafat Vadisi adını bu hükümdardan aldığına inanılır.

Yehoşafat (diğer yazılışları:Jehosafat, Josafat, veya Jehoşafat; , "Tanrı hakimdir"; ; ) Asa'nın oğlu ve Yehuda Krallığı'nın dördüncü kralıydı. Oğullarından biri, kendinden sonra tahta geçen Jehoram'dı. Annesi Azubah'ydı Tanah'a göre Tanrı'nın tüm ulusları yargılayacağı yer olan Jehosafat Vadisi adını bu hükümdardan aldığına inanılır. Saltanatı Otuz beş yaşında tahta geçen Jehoşafat yirmi üç yıl süreyle krallık yaptı. Jehoşafat saltanatının ilk yıllarını İkinci İsrail Krallığı'na karşı savunmasını güçlendirerek geçirdi. Tanah, Jehoşafat'ı fuhuşa ve putperestliğe karşı çıktığı için över. Yasa Kitabında şart koşulduğu üzere Jehoşafat hükümdarlığının üçüncü yılında din adamlarından ve Levilerden bir kısmını halka Tora'yı öğretmesi için görevlendirdi. 2 Tarihler kitabında övgüyle anılan bu kralın döneminde barış ve varlık olduğu ve Tanrı'nın kutsamasının halkın "sepetlerinde ve dükkanlarında" olduğu anlatılır. İttifak İsrail Krallığından Ahabla evlilik dolayısıyla ittifak kurdu.

İttifak

sonucu İsraille birlikte Aramlılara karşı yaptığı Ramot Gilat savaşından hüsranla döndü. Yurduna döndüğünde Bilici Hanini oğlu Jehu onunla yüzleşti ve "kötülerle işbirliği yaptığını" söyledi. Sahte tanrılara tapanlarla işbirliği yaptığından pişmanlık duyan ve tövbe eden Jehoşafat eski düşüncesine geri dönüp hükümetinde Tanrı ibadetini teşvik etti. İsrail Kralı Ahaziah ile Ofir limanından yapılacak deniz ticareti üzerine anlaşma yaptı. Gemileri Esyon-Gever'de yaptılar. Gemiler Tarşiş'e gidemeden parçalandı ve anlaşma suya düştü. Ardından İsrail Kralı Jehoram ile birlikte İsrail'in uydu halkı Maoblılarla başarılı olduğu bir savaşa girdi. Moab'lı Meşa'nın kendi oğlunu kurban olarak kestiğini görünce korkuya kapılıp savaştan çekildi ve ülkesine döndü. Saltanatının son önemli olayı == Moablılar komşu halklarla birlik olup Yehuda Krallığı'nın üzerine yürüdüler, Moab'ın güçlü ordularından korkan Jehoşafat Tanrı'ya yakardı: "Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende." Bunun üzerine kendisine vahiy inen Levili Jahaziel "Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin, RAB'bin size sağlayacağı kurtuluşu görün, ey Yahuda ve Yeruşalim halkı! Korkmayın, yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. RAB sizinle olacak!" dedi. Kazanılan zaferden kısa bir süre sonra, hükümdarlığının yirme beşinci yılında altmış yaşında öldü. Rashi'nin yorumları gibi bazı kaynaklarda, sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tahtı Jehoram'a bırakıp iki yıl sonra öldüğü yazılıdır. Ayrıca bakınız * Jewish Encyclopedia: "Jehoshaphat" * Great Men of The Old Testament: Jehoshaphat From Bethel Church of God

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.