Yehova

Yehova veya Tetragrammaton, İbranice "Tanrı" demektir. Yehova diye okunur ve İsraillilerin tanrılarına hitab ettikleri isimdir.

Yehova veya Tetragrammaton, İbranice "Tanrı" demektir yahudilerin tanrılarına hitab ettikleri isimdir.

Kelime anlamı olarak "O, olmasına neden olur" anlamına gelir. Bu ifadenin iki anlamı vardır:
 1. Herşeyi yaratan O'dur.
 2. Ne olması gerekiyorsa o olur.

Diğer anlamları

Yehova

Türkçe Yehova kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tetragrammaton] n. Jehovah, Jahve, Jahveh, Jah

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yehova ilgili konular

 • Ketuvim

  Ketuvim (İbranice: כתובים; "Yazılar") Musevilik kutsal metni. Tanah`ın (İbrani İncili) üçüncü ve son bölüm
 • Yehova

  Yehova veya Tetragrammaton, İbranice "Tanrı" demektir. Yehova diye okunur ve İsraillilerin tanrılarına hitab ettikleri isimdir.
 • Elohim (tanrılar)

  ;Elohim: tanrılarElohim, eloah sözcüğünün çoğuludur. ;Eloah: tanrıİbranice`de elohim sözcüğünün karşılığı tanrılar olarak verile
 • Midraş

  Midraş (İbranice: מדרש; çoğulu midraşim), Musevilik'te kutsal metinlerin haftalık sinagog toplantılarında okunması ve dinleyicilere ders
 • Mişna Berurah

  Mişna Berurah (İbranice: "Açıklanmış Öğreti"), Yisrael Meir Kagan'ın yazdığı bir Alaha (Yahudi hukuku) kitabıdır.
 • Piyut

  Piyut (İbranice פיוט; pijút), genelde Musevi ayinlerinde veya ibadet ederken söylenen dini şarkılardır.
 • Tsedaka

  Tsedaka (İbranice: צדקה "Sadaka"), Musevilikte bir yardım mekanizmasıdır. İslamın beş şartından olan Zekat ile eştir.
 • Tseniut

  Tseniut (İbranice: צניעות "tevazu"), bir Musevilik terimidir. Hem kişisel hem de toplumsal bir erdemdir.
 • Şulhan Aruh

  Musevilik
 • Arba Turim

  Arba Turim (İbranice: ארבעה טורים), genelde kısaca Tur denir, önemli bir Musevi hukukudur. Yaakov ben Aşer tarafından 14. yüzyıl baş