Yehova veya Tetragrammaton, İbranice "Tanrı" demektir. Yehova diye okunur ve İsraillilerin tanrılarına hitab ettikleri isimdir.

Yehova

Yehova veya Tetragrammaton, İbranice "Tanrı" demektir yahudilerin tanrılarına hitab ettikleri isimdir.

Kelime anlamı olarak "O, olmasına neden olur" anlamına gelir. Bu ifadenin iki anlamı vardır:
  1. Herşeyi yaratan O'dur.
  2. Ne olması gerekiyorsa o olur.

Yehova

Türkçe Yehova kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tetragrammaton] n. Jehovah, Jahve, Jahveh, Jah

İlgili konuları ara

Yanıtlar