Yehova'nın Şahitliği

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yehova'nın Şahitliği ilgili konular

 • Elohim

  Elohim (İbranice: אֱלֹהִים) tanrılar demektir. Eloh dişil bir kelimedir, arkasına eril çoğul eki "im" gelmiştir.
 • Tetragrammaton

  Yehova (antik ibranice "YeHoWaH") veya Tetragrammaton, Mukaddes Kitap'da (Tevrat, Zebur ve İncil) takriben 7000 defa geçen Tanrı'nın özel ismidir
 • İlah

  İlâh; (Arapça: إله; çoğul: آلهة ʾ ālihah) "Tanrı" anlamına gelen Arapça bir terimdir. Dişil ilâhe (tanrıça).
 • Musevi

  Musevilik, Hz.Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrı
 • Gözcü kulesi

  Gözcü Kulesi - Yehova`nın Gökteki Krallığını Duyurur - Yehova`nın Şahitleri tarafından yayımlanan siyasete karışmaz. Yetkili kaynak olar
 • Yehova şahitleri

  Yehova şahitliğinin kurucusu Charles Taze Russell'dır.(1852-1916) Razıl önceleri bir Kitab-ı Mukaddes topluluğu kurdu, ve grubun pastörü seç
 • Yehova'nın Şahitleri

  Yehova`nın Şahitleri, İsa`nın müridleridirler ve Allah olarak Yehova`ya inanırlar.
 • Sefirot

  Sefirot, 13. yüzyılda yazılan ve Kabala'nın en önemli kitabı haline gelen Sefer ha-Zohar'da geçen bir tür semadır. Kabalacılar, Sefirot'un T