Yehoyakim (veya Jehoiakim, Jehoikim) (; ; ), M.Ö 635 - 597 yılları arasındaki Yehuda kralıdır. Yoşiyahu'nun Rumah'lı Pedaya'nın kızı Zevuda'dan olan ikinci oğludur.[http://kutsalkitap.info/tr-2ki23.html 2 Krallar 23:36] Doğumdaki ismi Eliakimdi (; ; ).

Yehoyakim

Yehoyakim (veya Jehoiakim, Jehoikim) (; ; ), M.Ö 635 - 597 yılları arasındaki Yehuda kralıır. Yoşiyahu'nun Rumah'lı Pedaya'nın kızı Zevuda'dan olan ikinci oğludur. Doğumdaki ismi Eliakimdi (; ; ). Yoşiya'nın ölümünden sonra yerine Yehoyakim'in kardesşi Yehoahaz başa geçti, fakat üç ay sonra firavun II. Neko onu tahttan indirip yerine abisi Eliakim'i getirdi, Eliakim, Yehoyakim ismini benimseyip 25 yaşında kral oldu. Yehoyakim tahta geçtiğinde 25 yaşındaydı ve M.Ö. 598'e kadar 11 yıl boyunca krallık yaptı. Yerine oğlu Yekoniya geçti ve sadece üç ay krallık yaptı. ==Bölgesel güçlerle ilişkileri== M.Ö. 608'de, Yehoahaz'ın üç ay süren krallığından sonra firavun II. Neko Yehoahaz'ı tahtından edip Mısır'a sürdü (ve orada öldü), yerine Yehoahaz'ın abisi Yehoyakim'i getirdi. M.Ö. 605'te Kırkamış Savaşı'nda Mısır Babillilere yenilince Yehoyakim taraf değiştirip Babil'li Nebukadnezar'a haraç vermeye başladı. Üç yıl sonra savaş devam edince Yehoyakim tekrar Mısır safhasına dönüp Babil'e haraç vermeyi kesti. Nebukadnezar, M.Ö. 599'da Yehuda'yı istila edip Kudüs'ü kuşattı. M.Ö. 598'de Yehoyakim öldü Bu sırada Tzidkiyahu, harap olmuş ülkenin kralı olmaya ve haraç ödemeye mecbur edildi. Babil Tarihçesine göre, M.Ö. 2 Adar (16 Mart) 597'de Kudüs yenik düştü:
hakimiyetinin 7. ayında, Kislev (Kasım/Aralık) ayında Babil kralı ordusunu topladı ve Hatti (Suriye/Filistin)'yi işgal ettikten sonra Yehuda şehrini kuşattı. Adar ayının ikisinde (16 Mart) şehri fethetti ve kralı (Yekoniya'yı) esir aldı. Yerine kendi seçtiği bir kral (Tzidkiyahu) koydu, ağır haraç topladıktan sonra onları Babil'e gönderdi.
==Kahinler== Yeremya'nın kehanet yazılarını yakmakla tanınmaktadır. Yeremya, kralın politiklarını eleştirmiş, kanunlara uyması ve tövbe etmesi için ısrar etmişti. Bir başka peygamber olan Uriya ben Şemaya da aynı şeyleri söylemiş ve kralın emriyle öldürülmüştü. Yeremya'nın öldürülmeyişinin sebebi muhtemelen bağlantıları olmasıdır. ==Notlar== * 2 Krallar 24:1-6, 2 Krallar 24:19 * 1 Tarihler 3:15-16 * 2 Tarihler 36:4-5, 2 Tarihler 36:8 * Yeremya 1:3 * Yeremya 22:1 * Yeremya 26:1, Yeremya 26:21-23 * Yeremya 27:1, Yeremya 27:20 * Yeremya 28:4 * Yeremya 35:1 * Yeremya 36:1, Yeremya 36:9, Yeremya 36:28-32 * Daniel 1:1 * Jewish encyclopedia entry & Jewish Virtual Library

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar