Yem Bitkileri

Yem bitkileri Hayvanların beslenmesinde kullanılan bitkiler. Memleketimizde yetiştirilen önemli yem bitkileri necliyeler ve bakliyeler olmak üzere iki grup altında toplanabilir. Bunların bir kısmı yaşadığımız çevrenin çayır ve mer'alarında kendi hallerinde yetiştiği gibi, bazılarını da çiftçiler tarlalarına ekerek yetiştirirler. Yem bitkilerinin iklim ve toprak istekleri az çok birbirinden farklıdır. Genellikle yeşil, kuru ot ve silo yemleri halinde hayvanlara verilerek onların beslenm

Yem bitkileri Hayvanların beslenmesinde kullanılan bitkiler. Memleketimizde yetiştirilen önemli yem bitkileri necliyeler ve bakliyeler olmak üzere iki grup altında toplanabilir. Bunların bir kısmı yaşadığımız çevrenin çayır ve mer'alarında kendi hallerinde yetiştiği gibi, bazılarını da çiftçiler tarlalarına ekerek yetiştirirler.

Yem bitkilerinin iklim ve toprak istekleri az çok birbirinden farklıdır. Genellikle yeşil, kuru ot ve silo yemleri halinde hayvanlara verilerek onların beslenmesinde kullanılır.

Yem bitkileri bir tarım işletmesinde ekim nöbetine girerek toprağın fiziki yapısını ıslah ederler. Verimliliğini de arttırırlar. Tarlalarda bir bitki örtüsü meydana getirerek, toprak erozyonuna engel olurlar.

Özellikle bakliyat grubuna giren yem bitkileri çok faydalı hayvan yemleridir. Bitkisel protein, vitaminler ve mineral maddelerce zengindirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.